ควักเ งิ นส่วนตัวกว่า 2 แสน ปลูกดอกไม้ริมทางเข้าหมู่บ้าน

หนุ่มใช้ เ งิ น ส่วนตัวกว่า 2 แสน ปลูกดอกไม้ริมทางเข้าหมู่บ้าน

ทองอุไร เป็นไม้ ม ง ค ล นาม คนโบราณเชื่อว่า ต้นทองอุไร เมื่อบ้านไหนปลูกแล้ว จะช่วยเสริมโชคชะต าให้มีความเจริญรุ่งเรือง มี เ งิ น มีทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อ ม ง ค ล เสริมวาสนาบ ารมีช่วยให้ผู้ปลูกมีเกียรติและมีลาภยศ ควรปลูก วันพุธ และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน ควรให้หัวหน้าครอบครัว เป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไร เพื่อให้ได้พลังแห่ง ด ว ง ชะต าที่ดี

ต้นทองอุไรที่ปลูกทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นเนื่องจ า กคุณสุรินทร์ ดำสุข อายุ 52 ปี ที่เสียสละ เ งิ น ส่วนตัวปลูกต้นทองอุไรไว้ริมถนนตรงทางเข้าหมู่บ้าน 1,700 ต้น ตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจ า กตั้งใจจะพัฒนาบ้านเกิดและให้คนอื่นรู้จัก ต.เข าไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง มากขึ้น เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของจังหวัด ปีนี้ต้นทองอุไรบ านสะพรั่งสวยงามตลอดข้างทาง โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะถ่ายภาพกันคึกคัก

คุณสุรินทร์ เป็นบุคคลต้นแบบเรื่องความเสียสละ เนื่องจ า กใช้ เ งิ น ส่วนตัวพัฒนาบ้านเกิดตั้งแต่ปี 2558 ด้วยการปลูกต้นเทียน แต่ต้นเทียนทนแล้งไม่ไหว จึงหันมาปลูกมะละกอแทนที่เดิม แต่รดน้ำไม่ทั่วถึง

ต่อมาเริ่มปลูกต้นทองอุไรที่เป็นพืชทนแล้ง มีดอกสวยงามมากในช่วงหน้าแล้ง ให้ผลดีเกินคาด และภูมิใจมากที่ทำเพื่อส่วนรวมหมด เ งิ น ส่วนตัวไปแล้ว 200,000 บ าท และมีชาวบ้านบ างส่วนช่วยกันรดน้ำดอกไม้หน้าบ้าน โดยมีทางหลวงชนบทคอยตัดแต่งกิ่งไม้และต้นหญ้าให้ดูสวยงามมากขึ้น

เกร็ดความรู้

เคล็ดลับการปลูก “ต้นทองอุไร” ให้ดอกดก ฟอร์มต้นสวย ออกดอกเหลืองสวยตลอดทั้งปี

แม้เจ้า“ต้นทองอุไร” จะทนอากาศ เลี้ยงง่าย ต า ย ย าก แต่เราก็มีเทคนิคเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านและสวน เมื่อปลูกเข าแล้ว เรามาดูกันว่า เรามีเคล็ดลับ เทคนิค การดูแลยังไง เราไปเรียนรู้กัน

การปลูกต้นทองอุไรดินที่เหมาะสำหรับการปลูกก็คือดินร่วน เนื่องจ า กมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

พื้นที่ปลูกนั้น ให้สูง น้ำไม่ขัง เนื่องจ า กทองอุไรไม่ชอบน้ำขังควรหมั่นใส่ ปุ๋ ย อินทรีย์อยู่เสมอเพื่อที่จะให้ดอกนั้นออกตลอดทั้งปี ไม่แนะนำ ปุ๋ ย เคมี ปุ๋ ย คอก ปุ๋ ย มักก็เพียงพอ

เพื่อให้ต้นฟอร์มสวยงาม จะต้องตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอด้วยทรงที่จะทำให้ดอกออกสวยงาม ต้นสวย คือทรงที่เป็นพุ่มเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดออกทั้งวัน

ทองอุไรเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ อายุหลายปี สูง 2 – 5 เมตร บ างครั้งมีลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ภายหลังที่ดอกโรยล่วงไป จัดตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มการขย ายพันธุ์ ด้วยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ

ที่มา สำนักข่าวไทย, news-version

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box