ไอเดียดี ตกแต่งเม รุ เผ าศ พ ด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-ข้าวสาร-อาหารแห้ง

ขอชื่นชมไอเดียดี เป็นการจ่ายเงินจัดงานแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง งานศ พ ที่โคราช ตกแต่งเม รุ เผ าศ พ ด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-ข้าวสาร-อาหารแห้ง เจ้าภาพเผยหลังจ บ งานจะแบ่งปันให้กับเด็กนักเรียนที่ข าดแค ล น ต่อไป

ซึ่งงานครั้งนี้ใช้ซอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตกแต่งในงานมากกว่า 3,000 ซอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยมากกว่า 1,000 ถ้วย และข้าวสารอาหารแห้งอีกหลายอย่าง ซึ่งหลังจากเสร็จงานศ พ ก็ตั้งใจจะนำ ข้าวสารอาหารแห้ง ทั้งหมดไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ข าดแค ล นต่อไป

“วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือวันที่ได้ทำบุญและให้อ ภั ย วันที่เราได้กำไร คือวันที่เราตั้งใจทำความดี”

Facebook Comments Box