ย ายทนไม่ไหว มันมองหน้าย ายแล้วน้ำต าไ ห ล เงินทั้งหมดย ายยกให้มัน

ยิ่งให้ ยิ่งได้ ขอชื่นชมคุณยายใจบุญ ในช่วงเข้าพรรษ าของทุกปี มีหลายๆวัดได้จัดทำโครงการไ ถ่ชีวิ ตโค-กระบือขึ้น ซึ่งแต่ละปีนั้นมีชาวพุทธ ได้เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก ถือว่าโครงการฯนี้เป็นโครงการฯที่ดี เพื่อช่วยชีวิ ต สั ต ว์ ผู้บริจ าคฯได้ บุ ญ กุ ศ ล มาก

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก Prapatsorn Sangchaiworakun‎ ได้มีการโพสต์ไปยังกลุ่ม ที่นี่ เมืองปักธงชัย พร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า

“คุณ ย า ย น้อย มาจาก แ ห ล มร ว ก คุยกับ ย า ย แ กเล่าว่าปกติ จะออกมาขายเฉพาะวันโ ก น แต่วันนี้ออกมาวันพ ร ะ คือที่บ้าน ย า ย ปลูกอะไร มีอะไรออก ด อ กออกผล ย า ย ก็จะเก็บมาขาย อุดหนุนมะนาวมาถุงนึง ย า ย แ กเล่าให้ฟังว่า เมื่อไม่นานนี้ ย า ย เห็นวัวจะถูกขายไปโรง เ ชื อ ด มันมองต า ย า ย เหมือนขอชีวิ ต ย า ย เลยช่วยชีวิ ตมันขอซื้อจากเจ้าของ หมื่นกว่าบาท ตังค์หมดเลย” เราฟังจบก็ยกนิ้วให้คุณ ย า ย และพูดชื่นชมไปว่า ย า ย นี้สุดยอดจริงนับถือเลยจ๊ะ วิถีชุมชน ตลาดเช้าปั กธงชัย

ย า ย น่ารักแถ่ะๆ ไ ถ่ชีวิ ตโคกระบื อ เ ชื่ อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ และหลายคนก็คงได้มีส่วนร่วมในการทำ บุ ญด้วยเช่นกัน การต่อชีวิ ตให้กันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ชีวิ ต ให้อิสระภาพ เพราะมนุษย์ทุกคน และ สั ต ว์ทุกตัว ย่อมรักชีวิ ตของตัวเอง หลายครั้งที่มีการ แ ช ร์ คลิปโคกระบือที่กำลังจะถูกนำไปเข้าโ ร งเ ชื อ ด ก็อดที่จะสะเ ทื อ นใจไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่โคกระบือเท่านั้น สั ต ว์อื่นๆ ที่เรานำมารับประทานกันเช่น หมู ไ ก่ สั ต ว์ทะเล ก็เช่นกัน

ชีวิตที่ไม่ข าดทุ น คือ ชีวิตที่ได้ “ทำบุญ” และ “ให้ อ ภั ย” วันที่ ชีวิตได้กำไร  คือวันที่เราตั้งใจ “ทำความดี” สาธุ

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Prapatsorn Sangchaiworakun

Facebook Comments Box