อนุโมทนาบุญคุณแม่กรองมณี บริจาค 1 ล้าน ร่วมสร้างวิหารพระนอนวัดป่าภูผาสูง

สาธุกับคุณแม่กรองมณี  ดุจจานุทัศน์ คุณแม่ผู้มีจิตใจเป็นบุญมากร่วมสร้างวิหารพระนอนฯถวายปัจจัยเดือนละ 100000 บาท จนกว่าจะครบ 1000000 บาท สาธุ!!!!

สำหรับคุณแม่กรองมณี   ดุจจานุทัศน์  ประธานก ร ร ม ก การประสานงานส่วนภูมิภาค  ภาค 5  สภาสังคมส งเคร าะห์ฯ นำเจลและสเป รย์แอ ลก อ อล์  แจ กจ่ ายให้กับประชาชนทั่วไป  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563  ณ สำนักงานคณะก ร ร ม การประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 5  จ.นครราชสีมา เห็นได้ว่าท่านจะมักทำบุญสร้างกุ ศ ลอยู่เรื่อยมา ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุญกุ ศ ลหนุนนำสาธุๆๆ ร่วมทำบุญสร้างวิหารพระนอน เพื่อประดิษฐานองค์พระนอน สาธุบุญใหญ่

แพ งที่สุ ด อาจไม่ได้ ดีที่สุ ด อร่อยที่สุ ด อาจไม่ได้ มีประโยชน์ที่สุ ด รวยที่สุ ด อาจไม่ได้ มีความสุขที่สุ ด ชีวิต ไม่จำเป็นต้องดีที่สุ ด ก็สุขได้ เพราะความสุขคือการให้

ขอบคุณที่มา : วัดป่าภูผาสูง

Facebook Comments Box