หลายคนว่าบ้ า ฟาร์มที่ไหนค่าไฟ 0 บาท ชายคนนี้พิสูจน์แล้ว จะทำจนบั้นปลายชีวิต

อดีตออแกไนซ์งานแต่ง หันทำเกษตรกลางกรุง ลองผิดลองถูกจ นเป็น ” Farm ค่าไฟ O บาท ” ร า ย ไ ด้ เดือนละแสน ฟาร์มสวยๆ อยู่บนที่ดินของตัวเอง ตื่นเช้ามากับธรรมชาติ ต้นไม้ ผักสวนครัว และเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ เชื่อไหมคะว่ามันคือความฝันของใครหลายๆ คนที่กำลังเบื่อสังคมในเมืองตอนนี้

หลายคนอย ากมีชี วิ ตแบบเรียบง่าย ตั้งอยู่บนความพอเพียง แต่ก็ยังทำได้แค่ฝัน เพราะการจะลาออกไปทำสิ่งที่เป็นความฝันนั้นดูเหมือนว่าต้องใช้ต้นทุนพอสมควรอยู่และชี วิ ตอาจจะต้องปลอดภาระ เช่นหนี้สิน ค่าเล่าเรียนลูก หรือปัจจัยต่างๆ แล้วแต่บุคคล แต่เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง เชื่อว่าก า ร กลับบ้านทำเกษตรเริ่มเป็นที่นิยมและเส้นทางที่หลายคนสนใจ ทว่าด้วยต้นทุนและปัญหาภาระอื่นๆ ทำให้บ างคนยังไม่สามารถเริ่มต้นทำ ก า ร เกษตรเต็มตัวได้ แต่สำหรับ “คุณโบ้-วีระ สรแสดง” กลับสามารถสร้าง เ งิ น หลักแสนได้จ า ก Farm ของเข าเอง ด้วยต้นทุนค่าไฟ O บ าท

บุคคลตัวอย่าง

หลายคนว่าบ้า ฟาร์มที่ไหนค่าไฟ 0 บ าท ชายคนนี้พิสูจน์แล้ว จะทำจ นบั้นปลายชี วิ ต อดีตออแกไนซ์งานแต่ง หันทำเกษตรกลางกรุง ลองผิดลองถูกจ นเป็น ” Farm ค่าไฟ O บ.” ร า ย ไ ด้ เดือนละแสน ฟาร์มสวยๆ อยู่บนที่ดินของตัวเอง ตื่นเช้ามากับธรรมชาติ ต้นไม้ ผักสวนครัว และเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ เชื่อไหมคะว่ามันคือความฝันของใครหลายๆ คนที่กำลังเบื่อสังคมในเมืองตอนนี้

หลายคนอย ากมีชี วิ ตแบบเรียบง่าย ตั้งอยู่บนความพอเพียง แต่ก็ยังทำได้แค่ฝัน เพราะการจะลาออกไปทำสิ่งที่เป็นความฝันนั้นดูเหมือนว่าต้องใช้ต้นทุนพอสมควรอยู่และชี วิ ตอาจจะต้องปลอดภาระ เช่นหนี้สิน ค่าเล่าเรียนลูก หรือปัจจัยต่างๆ แล้วแต่บุคคล

แต่เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง เชื่อว่าก า ร กลับบ้านทำเกษตรเริ่มเป็นที่นิยมและเส้นทางที่หลายคนสนใจ ทว่าด้วยต้นทุนและปัญหาภาระอื่นๆ ทำให้บ างคนยังไม่สามารถเริ่มต้นทำ ก า ร เกษตรเต็มตัวได้ แต่สำหรับ “คุณโบ้-วีระ สรแสดง” กลับสามารถสร้าง เ งิ น หลักแสนได้จ า ก Farm ของเข าเอง ด้วยต้นทุนค่าไฟ O บ าท “ไม่มีไฟฟ้าสร้าง Farm ได้ ไม่มีแหล่งน้ำก็ทำได้ ไม่ใช้สารเคมีก็ทำได้ แม้กระทั่งไม่ใช้ดินยังได้ ผมทำให้เห็นแล้ว”

คุณโบ้ เจ้าของ ResQ farm Farm ค่าไฟ O บ าท ที่มีกุญแจสำคัญเป็น ก า ร นำเทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญา จ า ก ก า ร ใช้wลังงานจ า กธรรมชาติ มาทำให้ก่อเกิด ป ร ะ โย ช น์ สูงสุดเพื่อลดต้นทุน

คุณโบ้ เคยมีอาชีwเป็นออแกไนซ์งานแต่งที่มี ร า ย ไ ด้ หลักล้าน จัดงานแต่งงานในระดับชาติ จ นหันมาลองผิดลองถูก ทำ Farm เกษตรในเมืองกรุง จ นก่อเกิดเป็นสูตรสำเร็จของ ” Farm O บ าท” ที่สร้าง ร า ย ไ ด้ หลักแสนให้กับเข า มีคนสั่งผักและเข้ามาศึกษาไม่ข าดสาย

พื้นที่ ก า ร เกษตรของคุณโบ้ ใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลัก และจะใช้wลังงานแค่ช่วงกลางวัน ใช้มอเตอร์จ า กเครื่องซักผ้ามาต่อทำพัดลม ทำปั๊มน้ำ ส่วนใหญ่เป็นของ ใช้ซ้ำ หรือของเก่าที่นำมาทำให้ก่อเกิด ป ร ะ โย ช น์ ใหม่ แผงโซลาร์เซลล์ของคุณโบ้มีแค่แผงกับมอเตอร์

ไม่ต้องมีแบตฯ นับว่าเป็น ก า ร จัด ก า ร ให้ Farm ทั้งหมดเป็นwลังงานฟรี ส่วนระบบน้ำ ก็ใช้ ก า ร จัด ก า ร ให้น้ำไหลจ า กที่สูงลงที่ต่ำ ในเมืองกรุงไม่สามารถเจาะน้ำบ าดาลได้ ต้องเอาน้ำเสียมาบำบัดปรับค่า PH และเติมออกซิเจ นก่อน wอน้ำเริ่มไหลก็จะทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต เป็น ก า ร เอาน้ำเสียมาเป็นน้ำดีได้ ซึ่งน้ำดีเอามาไว้ใช้เลี้ยงนิเวศอย่างเดียว

คุณโบ้กล่าวว่า ก า ร ลด ก า ร ใช้wลังงาน ใช้แต่wลังงานฟรี ทำให้ค่าไฟเป็น O บ าท ต้นทุนลดลง ร า ย ไ ด้ ยิ่งจะเพิ่มขึ้น ส่วนของ Farm คุณโบ้นั้น เป็น Farm ผักปลอดสาร เน้นปลูกผักสลัดและเมล่อนเป็นหลัก เนื่องจ า กเป็นพืชที่ให้ ร า ค า สูง

“คุณโบ้เองกล้าพูดเลยว่าใครๆ ก็ทำเกษตรได้ เนื่องจ า กคุณโบ้ทำให้เห็นแล้วว่า มันไม่ต้องใช้แรงเยอะ ไม่ต้องใช้ เ งิ น เยอะก็ได้ ไม่ต้องใช้ที่เยอะก็ได้ ใช้ทุกอย่าง ทรัwย ากรน้อยหมดเลยก็ทำได้ในที่จำกัด แต่ขอให้มีเป้าหมายชัดเจ นว่าเราจะเริ่มแค่ไหนยังไง”

ด้วยความสำเร็จที่สร้างมาจ า ก ก า ร มอง ก า ร ณ์ไกล คุณโบ้กล่าวว่า ตัวเองบอกลูกไว้ว่าจะปลูกผักข ายจ นนาทีสุดท้าย ที่เลือกเกษตรไว้ในบั้นปลาย เนื่องจ า กหัวใจใน ก า ร ใช้ชี วิ ตบั้นปลายคือ ก า ร อยู่แบบมีความสุข และมีศูนย์ ก า ร เรียนรู้ทิ้งไว้ให้กับแผ่นดินเกิด

ที่มา : คัมภีร์วิถีรวย thongmeman

แล้วเราล่ะ สนใจอย ากทำได้ไหม ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่า เราควรเริ่มต้นจ า กสิ่งเล็กๆ ก่อน เช่น ปลูกผักหลังห้อง ทำผักสวนครัวตรงระเบียงห้องเช่า หรือหากใครที่อยู่บ้าน มีพื้นที่พอสมควรก็เริ่มจ า กปลูกผักกินเองเล็กๆ น้อยๆ ก่อน ศึกษาความรู้ วิธีการปลูก การดูและรักษา ตลอดจ นหากปลูกมาเยอะแล้วเราหาตลาดในการกระจายสินค้าเราได้หรือไม่ อย่าพึ่งใจร้อน เพราะบ างอย่างมันก็มีเวลาของมัน หากคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้ นั่นเท่ากับว่าคุณได้ทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box