9 ขวบ เห็นลูกตาลหล่นทุกวัน เกิดไอเดียเป็น “นกแฟนตาซี” สร้างรายได้เกือบหมื่นต่อเดือน แบ่งเบาภาระพ่อแม่

การใช้เวลาว่างให้เกิดป ร ะ โ ย ช น์ เวลาว่างส่วนใหญ่มักจะอยู่ในเวลาพักกลางวันหรือตอนเย็น ในเวลาพักกลางวันอาจจะไปติวหนังสือให้เกิดป ร ะ โ ย ช น์ ไปช่วยครูทำ ง า น ทำการบ้าน เป็นต้น ส่วนตอนเย็นอาจจะไป เล่นกีฬา นั่งเล่นเกม

ถ้าเราเอาเวลาอันมีค่าของเราไปเล่นเกม มัวแต่แกล้งเพื่อน เวลาอันมีค่าของเราอันนั้นก็จะสูญเปล่าไปในทันที ทำให้ไม่เกิดป ร ะ โ ย ช น์ แล้วก็ยังเป็น โ ท ษ ต่อตนเอง

บ างทีไอเดียดีๆ ก็มักจะมาในเวลาที่เราคาดไม่ถึง ขอแค่ให้ได้ลงมือทำ หากเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ สักวันหนึ่งก็ต้องประสบความสำเร็จแน่นอน เหมือนกับเด็กสาวคนนี้ ที่ได้นำไอเดียของตัวเอง มาต่อยอดจ นสร้าง ร า ย ไ ด้ ให้กับครอบครัว

น้องสุชานรี ดูเชิดรัมย์ อายุ 9 ปี บอกว่า น้องได้สังเกตเห็นลูกต าลหล่นลงมาจ า กต้นในหมู่บ้านทุกวัน จึงเกิดไอเดีย เก็บไปแกะออกมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะ

แล้วก็จัดรูปทรงขนของลูกต าลให้เป็นรูปร่าง จ า กนั้นก็นำไปต ากแดดให้แห้ง แล้วก็นำมาลงสีแล้วก็พ่นเชล็คให้สวยงาม โดยน้องตั้งชื่อให้ว่า “นกแฟนต าซี”

หลังจ า กที่ได้นำมาวางแขวนตกแต่งไว้หน้าร้าน “กระถาง-น้ำเขียว” ร้านปั้นกระถางดอกไม้ น้ำพุ แล้วก็อ่างปลาของคุณพ่อคุณแม่ ก็ได้มีคนมาเห็นเข้าแล้วก็สนใจอย ากซื้อ ขอซื้อไปในราคาตัวละ 20 บ าท จึงเกิดความคิดจะหา ร า ย ไ ด้ จ า กทางนี้ด้วย

ด้วยความชื่นชอบในศิลปะ ทำให้น้องลงสีแต่ละตัวด้วยความใส่ใจ เมื่อนำมา จำ ห น่ า ย อีกครั้งในราคา 35 บ าทต่อตัว ก็มีคนสนใจซื้อเป็นจำนวนมาก จ นแทบจะ จำ ห น่ า ย ไม่ทัน ทำ ร า ย ไ ด้ ต่อวัน วันละ 200 บ าทเลยทีเดียว

ลูกค้าหลายคนที่ชื่นชอบกล่าวว่า ชิ้น ง า น ดังกล่าวมีความเป็นเอกลักษณ์ แล้วก็สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน้องสุชานรีจะนำเ งิ น ร า ย ไ ด้ ไปหยอดกระปุกเก็บไว้ เพื่อเก็บเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วยแบ่งเบ าภาระพ่อแม่อีกทาง

หากท่านใดสนใจสามารถมาดูหรืออุดหนุน “นกแฟนต าซี” ได้ที่ทางร้านกระถาง-น้ำเขียวทุกวัน

ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสาย รั ต น บุ รี – อำเภอท่าตูม หมู่บ้านน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรั ต น บุ รี จังหวัดสุรินทร์ ถือว่าเป็นการสนับสนุนเด็กดี ไอเดียสร้างสรรค์คนหนึ่งของชาติได้

ที่มา : แนวหน้า

เกร็ดความรู้ เรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดป ร ะ โ ย ช น์

การบริหารเวลาไม่ใช่เพียงความคิด แต่เป็นทั้ง ความ คิด การคิดแล้วก็การกระทำ ว่า

จะดำเนินการอย่างไร เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ ตั้งไว้ในเวลาที่มีอยู่ให้เกิดป ร ะ โ ย ช น์ สูงสุด สุขใจ น้ำผุด : คนควรมี การบริหารเวลาโดยมีการจัดสรรเวลาพิจารณาจ า กเวลา 24 ชั่วโมง ในสัดส่วนที่เหมาะสม กับวัน (สัปดาห์ เดือน ปีฯ) อันจะก่อให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์

ทั้ง ด้านอาชีพ การ ง า น สุขภาw แล้วก็อื่นๆ หรือโดยการจดบันทึก เพื่อได้เห็นว่า ได้ใช้เวลาคุ้มค่า การทำ ง า น ต ามจังหวะ เวลา วางแผนให้สอดคล้อง กับจังหวะเวลา ทำ ง า น ต ามแผนที่ได้วางไว้ให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่

พ่อแม่ จะมีอยู่บ้างที่ทำ ง า น แล้วก็หาเลี้ยงตนเอง ดังนั้นวัยรุ่นจำนวนมาก มีเวลาว่างจ า กการเรียนการทำ ง า น ถ้าวัยรุ่นไม่ใช้เวลาว่างให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ ในทางที่สร้างสรรค์ ก็จะทำให้เป็นคนขี้เบื่อ ขี้เซ็ง ง่าย ๆ เพราะการอยู่เฉย ๆ จะทำให้เราไม่มีความสุข

ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่คิดแบ่งเบ าภาระพ่อแม่ด้วย แล้วก็ก็อย่าลืม ตั้งใจเรียนด้วยนะคะ

คำว่าสำเร็จในชี วิ ตไม่ใช่วันรับปริญญา  แต่เป็นวันที่มีปัญญาหาเลี้ยงพ่อและแม่ได้

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box