อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ขนข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจกผู้ย ากจ น

จากวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด -19 คนไทยด้วยกันได้ออกมาช่วยเหลือกันอย่ า งมากมายเป็นภาพที่เห็นแล้วตื้นตันใจ

จ นต้องกลั้นน้ำต า จ นกระทั่งสถานการณ์การติดเ ชื้ อไ วรั สโ ค วิ ดลดลง และป ล ดล็ อ กดาวน์ แต่ทุกคนก็ยังไม่หยุดช่วยเหลือกันจ นล่ าสุดมีเพจชื่อว่า ข่าวดี ได้เผยแพร่ภาพการทำความดีช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันของ นักแสดงตลกอู๊ด เป็นต่อ

นำเสนอ 5 แสน มาจัดซื้อข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจกผู้ย ากไ ร้ บริเวณ ชุมช นโ ค กสะอาด พร้อมกับข้อความระบุว่า“สุดซึ้ง อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ทุ่มเ งิ น 5 แสน จัดซื้อข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจกผู้ย ากไ ร้ ในพื้นที่ละแ ว กใกล้บ้าน

พัก โดยได้โพสต์ว่า ญ าติก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่ ผมเห็นพวกคุณ คือคนไทย คนชุมชนเดียวกันจริง ๆ แล้ว ผมไม่ต้องทนร้ อ น ทนเหนื่อຍทนลำบ าก อย่ างนี้ก็ได้ ผมอยู่สบ าย ๆ กับครอบครัวของผมคนเดียว

แต่เพราะผมเห็นพ่อแม่พี่น้อง พวกคุณเ ดื อ ดร้ อ นจะเป็นจะต าຍกันอยู่แล้ว ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเลยถ้าพวกคุณ ยังอย ากอยู่กับสภาพเดิม ๆ ความคิดแบบเดิม ๆ ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละ สังคมที่ไม่เจริญ ไม่มีการพัฒนาใด ๆ

เ งิ นที่หามาช่วยไม่ใช่น้อย เกือบครึ่งล้าน ผมช่วยทุกคนทุกครอบครัว ทั้งที่บ างคนไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพูดคุยบ างคนไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำ ไม่มีผู้นำคนใด เอาน้ำมาให้กินเลยสักขวด และก็ยังมีบ างกลุ่มยังหาว่าผมทำงานเอาหน้า

จะไปเอาน่ากับใครครับพี่น้องครับ ขอบคุณภาพจาก อู๊ด’ เป็นต่อ ช าบูอู๊ดเป็นต่อส่วนอินสต าแกรมของอู๊ด เป็นต่อเองก็ได้โพสต์ภาพ และคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่น “ปันน้ำใจบรรเ ท าภั ยแล้ง

ชุมช นโ ค กสะอาด #เรารักโ ค ก’อาด”

อู๊ด โพสต์แตปชั่น “ไอ้หนูย ายขอกอดหน่อย ย ายไม่เป็นโ ค วิ ดหรอก ย ายไม่เคยออกไปใหนมาหลายปีแบ้ว ครับย าย : ขอให้เจริญ ๆ นะลูก ย ายพึ่งดูละครหนูจบไป ที่พูดอีสานน่ะ #คิดฮอดไทบ้านอีสานซีรี่ส์”

แหล่งที่มา: ข่าวสด

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box