Wednesday, 29 November 2023

สาวน้อยวัย 17 ปี ไม่ยอมแพ้โ ชคชะต า รับจ้ างเก็บมะกรูด หาร ายได้จุนเจือ 5 ชี วิ ตในกระต๊อบ

เปิดเรื่องราวของคนชี วิ ตของ น้องบีม นันทนัช ชัยมงคล เด็กวัย 17 คนนี้ อาศัยอยู่ในกระต๊อบหลังเล็ก ๆ บนที่ดินเช่าของรัฐ บริเวณไหล่เข า ต.เข าสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจ นบุรี ร่วมกับปู่และย่า น้องชาย และทวด รวมแล้ว 5 ชี วิ ต ที่มีฐานะย ากจ น ต้องรับจ้ างเก็บมะกรูดและเร่ขๅยผลไม้ต ามตลาดนัด หาร ายได้จุนเจือในครอบครัว

น้องบีมเล่าว่า พ่อของเธออยู่ท่ามะกา ส่วนแม่อยู่กำแพงเพชร แต่ไม่ได้รับพวกเธอไปอยู่ด้วย จึงเติบโตมากับปู่ย่า บ างครั้งเหนื่อຍและท้อ เห็นเพื่อเข าสบ าย แต่ก็คิดได้ว่าเราเกิดมาสู้ก็ดีแล้ว สอนให้เราอดทน ชี วิ ตต้องสู้กันทุกคนอยู่แล้ว

เนื่องจ า กฐานะที่ย ากจ น ร ายได้ไม่แน่นอน น้องบีมต้องเข้าไร่ มาเป็นเด็กเก็บมะกรูดช่วยปู่และย่าตั้งแต่ยังอยู่อนุบ าล โดยเริ่มงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยง บ างวัน 8 โมงถึงเที่ยง เพราะต้องไปขๅยของที่ตลาดต่อ ได้วันละ 400-500 บ าท

แต่ขึ้นอยู่กับนายจ้ างและฤดูกาลด้วย บ างครั้งช่วงหน้าแล้งไม่มีลูกมะกรูดให้เก็บ ก็ต้องขับรถหาไปเรื่อย ๆ จ นค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น บ างวันร ายได้ก็ไม่เพียงพอ “บ างทีเก็บมะกรูดได้เท่านี้ พอลดไปอีก เ งิ นก็ไม่เหลือแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ทำงาน ไม่ได้ขๅยของตรงนี้ ก็ไม่มีเ งิ นเลย” น้องบีมกล่าว

ถึงแม้ชี วิ ตจะลำบ าก แต่น้องบีมก็ไม่เคยยอมแพ้ ไม่เคยแม้จะละทิ้งการเรียน และฝันที่จะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ เป้าหมายของเด็กหญิงคือจบปริญญาตรี อย ากเป็นทหาร ส่วนวันไหนมีงานเก็บมะกรูดเข้ามา บีมจะหยุดเรียนเพื่อไปช่วยเก็บในไร่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แบ่งเบ าภาระปู่ย่าที่แก่ชรา และแลกเ งิ นมาประทังชี วิ ต แต่งานเหล่านี้จะต้องไม่กระทบการเรียน

น้องบีมกล่าวทิ้งท้ายว่า ถ้าไม่มีปู่กับย่า เธอคงไม่มีวันนี้ เพราะพ่อกับแม่ไม่อย ากได้เราไว้ ถ้าปู่กับย่าไม่รับเราเอาไว้ ก็คงไม่ได้โตมาแบบนี้ จึงอย ากจะทำงานแบ่งเบ าภาระ ช่วยเหลือปู่และย่าผู้มีพระคุณให้ได้มากที่สุด แม้จะอายุเพียง 17 ปีแต่ก็มีจิตใจแข็งแกร่ง ไม่คิดยอมแพ้โ ชคชะต าเลย

คำว่าสำเร็จในชี วิ ตไม่ใช่วันรับปริญญา แต่เป็นวันที่มีปัญญาหาเลี้ยงพ่อแม่ได้ แหล่งที่มา ฅนจริง ใจไม่ท้อ  thousandreason เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box