นิวซีแลนด์ ประกาศแจ กผอนามัยให้ผู้หญิงฟ รี ภายในโรงเรียน

ขอนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ที่กำลังเป็นที่จับตามองอีกข่าวของประเทศนิวซีแลนด์เลยทีเดียว หลังเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศว่า ประเทศนิวซีแลนด์จะเริ่มทำการแจ กผลิตภัณฑ์สุขอนามัยผู้หญิงฟรีในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะ ต่ อสู้กับปัญห า “Period Poverty” หรือการไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีประจำเดื อนได้

โดยการประกาศในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากความสำเร็ จของโครงก ารนำร่องซึ่งแจ กผ้าอนามัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 15 แห่ง และจะทำการแจ กจ่ายให้กับนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษายันมัธยมศึกษาเลย อ้างอิงจากคุณ Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ เธอบอกว่ามีงานวิจัยระบุว่า เด็กนักเรียนหญิง 1 ใน 12 คนต้องข าดเรียนเนื่องจากมีประจำเดื อน ทั้ง ๆ ที่เด็กไม่ควรต้องข าดเรียนด้วยปัญห านี้เพราะมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตสำหรับประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ

ดังนั้น “การข จั ดอุ ปส ร รคต่อสุขภาพ ความกระตือรือร้น และการศึกษาที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนเช่นนี้ จึงถือเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน ที่รัฐบาลคำนึงถึงเลย” โดยในกรณีของโครงการนี้ การแจ กผ้าอนามัยจะใช้งบประมาณจากภาครัฐตั้งแต่ปัจจุบันไปจ น ถึงปี 2024 ประมาณ 17.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว ๆ 538 ล้านบาท) อีกที

นี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งใน นโยบายที่น่าสนใจจากประเทศนิวซีแลนด์เลยทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ ๆ ไม่ใช่ประเทศแรกที่มีการแจ กผ้าอนามัยฟรีในรูปแบบนี้แต่อย่างไร นั่นเพราะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศสกอตแลนด์ก็เพิ่งจะมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะแจ กผ้าอนามัยฟรีมาแล้ว แถมสำหรับพวกเขาการแจ กผ้าอนามัยดังกล่าวยังมีผลกับทุกคนในประเทศเลยด้วย

วันหนึ่ง…… คุณก็จะกลายเป็นประส บการณ์ และความทรงจำของใครบางคน ดังนั้น…จงทำดีต่อผู้คนเสมอในขณะที่คุณยังมีโอกาส

แหล่งที่มา bbc / catdumb

Facebook Comments Box