Wednesday, 29 November 2023

ยายโด นใ ห้ออกจากบ้าน หลังเงิ นบริจ าคหม ด

หลายคนอาจจะยังจำกันได้สำหรับ สองย าย ต ก ปลาสู้ชีวิต ยอดคนโอนช่วยเหลือกว่า 6 แสนบ าท ลูกสาวมารับไปอยู่ด้วย ผ่านไป 3 เดือนเงิ นหมด ถูกใ ห้กลับมาอยู่ห้องเช่าเหมือนเดิม จากเห ตุการณ์สองย ายต ก ปลาคูน้ำข้างถนนเพื่อประทังชีวิตที่มีการนำเสนอข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 และได้เปิดรับบริจ าคมีคนโอนเงิ นมาช่วยเหลือราว 590,000 บ าท หลังจากเวลาผ่านไปชีวิตของสองย ายกลับแย่ลงกว่าเดิม ลูกสาวมารับไปอยู่ด้วย 3 เดือนเงิ นย ายหมด ลูกสาวไล่กลับให้มาอยู่ห้องแถวเช่นเดิมโดยไม่ใยดี

ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องจาก นางสาลี่ นวลจันทร์ อายุ 78 ปี เปิดเผยว่าเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมา นางสาวบุญยิ่ง อายุ 55 ปี เป็นบุตรสาวของตนหลังทราบข่าวก็อาสาจะมารับไปอยู่ด้วย แต่จะขอเงิ นไปต่อเติมบ้านก่อนเป็นจำนวนเงิ น 170,000 บ าท เมื่อต่อเติมเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ลูกสาวก็มารับตนรวมถึงนางมณี แก้วอุไร อายุ 85 ปี และนายบุญหลงแก้วอุไรอายุ 41 ปี ไปอยู่ด้วย แต่ระหว่างที่อยู่ด้วยนั้น ลูกสาวได้พาตนไปธนาคารเพื่อทำบัตรเอทีเอ็มและยึดบัตรเอทีเอ็มของตนไป โดยที่ตนไม่รู้เลยว่าลูกสาวนำเงิ นที่รับบริจ าคมาไปใช้ทำอะไรบ้างหรือเปล่า หากตนจะใช้เงิ นก็ต้องขอผ่านลูกสาวเพียงอย่างเดียว

บางครั้งที่ทะเ ล าะกันลูกสาวถึงขั้นทำ ร้ า ยตน ผลักตนจนหง ายท้ อ งศีรษะกระ แ ท ก พื้น จับตนหมุนกับพื้นจนเวียนหัวอ าเ จี ย น ซึ่งตนอึดอัดมากจนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตนจึงนำสมุดบัญชีไปอายัดบัตรเอทีเอ็มและตรวจสอบยอดพบว่าเหลือเงิ นเพียง 19,953 บ าท จนลูกสาวรู้ว่าตนอายั ดบัตรเอทีเอ็มก็มีปากเสียงกันอีก ซึ่งลูกสาวได้พูดจาด่ า ทอตนไล่ให้ไปบ้าง ให้กลับมาอยู่ห้องเช่าบ้าง แถมพูดว่าตั ดแม่ตั ดลูกกันไปเลย ตนน้อยใจมากจนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงตั ดสินใจให้เพื่อนบ้านช่วยขนของกลับมาอยู่ห้องเช่าที่เดิม

ทางด้านนางสาวบุญยิ่ง บุตรสาวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องที่นางสาลี่พูดนั้นไม่เป็นความจริง ตนได้นำเงิ นจำนวนเกือบ 200,000 บ าทมาต่อเติมบ้านจริง แต่จำนวนเงิ นที่เหลือกว่า 400,000 บ าทนั้นตนได้นำมาใช้จ่ายภายในบ้าน ทั้งค่าอาหาร ค่าย า ค่าเดินทางไปหาหมอและอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนเรื่องผลักแม่จนล้ มนั้นเป็นเพียงการแย่ งโทรศัพท์กันเท่านั้น เพราะทุ กครั้งที่ทะเ ล าะกันนางสาลี่ชอบโทรศัพท์ไปฟ้ องคนอื่นและตนก็ไม่ได้เป็นคนใ ห้แม่แต่แม่ย้ายออกไปเอง

ส่วนนายธวัช ประเสริฐสังข์ อายุ 55 ปี เพื่อนบ้านของนางสาลี่บอกว่า หลังจากนางสาลี่ย้ายออกไปอยู่กับลูกสาว ตนก็แวะไปเยี่ยมหานางสาลี่บ้าง แต่ทุ กครั้งที่ไปหากเจอนางสาวบุญยิ่งจะชอบใ ห้ตนให้กลับบ้านไม่อยากให้มาเยี่ยม แต่นางสาลี่ชอบบ่นกับตนว่าอยากกลับไปอยู่ที่เดิม จนสุ ดท้ายนางสาลี่ได้ขอร้องให้ตนไปช่วยขนของในระหว่างที่ขนของนางสาวบุญยิ่งก็ด่ าทอตนและนางสาลี่ตลอดเวลา

กตัญญู คือ รู้คุณท่าน ได้แก่ การรู้สำนึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่ตน  พ่อและแม่เป็นบุคคลแรกและบุคคลสูงสุดของลูกทุ กคนในด้านพระคุณ เพราะพ่อและแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเรา

ขอบคุณ amarintv

Facebook Comments Box