Wednesday, 29 November 2023

อนุโมทนาบุญ วัดท่าซุง มอบ 1.3 ล้าน ซื้อเครื่องเอกซเรย์ให้กับทางโรงพยาบาลอุทัยธานี

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิธีส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้กับทางโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ศาลา ๑๒ ไร่เดิม) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาส ได้มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง(ราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท) ให้กับทางโรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องเอกซเรย์นี้ให้กับทางโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาคนไข้

“บุญ” ก็คือความดีที่เราทำ ทั้งจากการทำท าน รั กษาศีล และเจริญภาวนา กลั่ นใจเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ ยิ่งบริสุทธิ์ ปร าศจ ากความโล ภ ความโก รธ ความหล งมากเท่าไร บุญก็ยิ่งมาก อนุโมทนาสาธุบุญ

ขอบคุณที่มา : Watthasung.com

Facebook Comments Box