กำนันคนดังเมืองชลฯ นำอาหารหวานคาว ก๋วยเตี๋ยว ทั้งรพ.ม ะเ ร็ งชลบุรี พร้อมแจ กอุปกรณ์ช่วยเหลือคนไข้ เนื่องในวันเกิด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่โรงพย าบ าลม ะเ ร็ งชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล อดีตกำนันตำบลเสม็ด น.ส.นวรัตน์ ไตรรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบ าลเมืองอ่างศิลา และพรรคพวกได้นำอาหารคาวหวาน อาทิ แจงลอน 500 ไม้ ก๋วยเตี๋ยว 1,000 ชาม ขนมไข่ 500 ชิ้น นม 500 กล่อง น้ำส้มเกล็ดน้ำแข็ง 1,000 แก้ว มาแจกให้กับผู้ป่ วย

รวมทั้งผู้เฝ้าไข้ทั้งหมดที่อยู่ในโรงพย าบ าลม ะเ ร็ งชลบุรี เนื่องจ า กเป็นวันคล้ายวันเกิดนายวินัย พ้นภัยพาล ครบรอบ 57 ปี สร้างความดีใจให้กับผู้ป่ วยและญาติผู้ป่ วย โดยมี ผู้ป่ วยม ะเ ร็ งในพื้นที่ภาคตะวันออก อาทิ ระยอง ฉะเชิงเทรา เดินทางมารับการรั กษาจำนวนมาก นอกจ า กนี้หลายคนยอมรับว่าไม่เคยกินแจงลอน จึงได้ลองรับประทานดูยอมรับว่าอร่อยดี

นายวินัยกล่าวว่า การนำอาหาคาวหวานมาแจ กให้กับผู้ป่ วยและญาติผู้ป่ วยที่มาเฝ้าไข้ในครั้งนี้ เนื่องจ า กวันคล้ายวันเกิดอายุ 57 ปี นอกจ า กนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบกับไปด้วย

 โต๊ะคล่อมเตียงผู้ป่ วยสำหรับรับประทานอาหาร ตู้เซฟสำหรับเก็บของอย่างละ 10 ตัว รวมทั้งที่คลอบ 2 หลัง หวังว่าอุปกรณ์ที่มอบให้โรงพย าบ าลครั้งนี้ จะทำให้ผู้ป่ วย ได้รับประโยชน์จ า กสิ่งของที่บริจ าคให้ในครั้งนี้ นอกจ า กนี้ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุย านนท์ ผู้อำนวยการโรงพย าบ าลม ะเ ร็ งชลบุรี ได้ร่วมอวยพรวันเกิดนายวินัย พ้ นภั ยพ าล ในครั้งนี้ด้วย วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : รุ่งนักข่าว

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box