Wednesday, 29 November 2023

10 ลักษณะของคนไม่เคยยอมแพ้ อะไรง่ายๆ ทัศนคติแบบ “ฉันทำได้”

ความแตกต่างระหว่างคนประสบความสำเร็จกับคนเพ้อฝัน มันมีเพียงเส้นบ างๆ กั้นอยู่เท่านั้น แล้วเส้นๆ นั้นมันคืออะไรกันแน่?วิธีคิด หรือ ทัศนคติ ยังไงล่ะ เหล่าผู้คนที่ประสบความสำเร็จในชี วิ ตมักมีทัศนคติ “ฉันทำได้”

ซึ่งเป็นสิ่งที่คนพวกฝันกลางวันไม่มี การมีทัศนคติเช่นนี้ทำให้พวกเข าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆแม้หนทางสู่ความสำเร็จจะลำบ ากแค่ไหน พวกเข าก็จะพย าย ามเต็มที่เพื่อผ่านพ้นมันไปให้ได้และต่อไปนี้คือ 10 เคล็ดลับ เพื่อปรับวิธีคิดแบบ “ฉันทำได้” ที่คุณสามารถทำต ามได้อย่างแน่นอน

1. อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆ

เหล่าคนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” มักมีทางออกที่ดีสำหรับทุกๆปัญหาเสมอ ในขณะที่บ างคน ไม่แม้แต่คิดจะก้าวข าออกไปเจอกับปัญหาด้วยซ้ำนอกจ า กคนธรรมดาแล้ว เหล่าผู้นำทั้งหลายที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” ต่างก็เอาชนะอุปสรรคไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ได้ด้วยความอุสาหะทั้งสิ้น

2. เลิกขี้ขลาด

คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” ล้วนไม่ใช่คนขี้กลัวหรือขี้ขลาด พวกเข าจะคิดเสมอว่าพวกเข าต้องทำได้ หากรู้ว่าอะไรคือทางออกสำหรับปัญหาพวกเข าจะไม่รีรอและลงมือทำในทันที ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้พวกเข ามักเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้

3. เลิกบ่น

คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” ไม่ใช่พวกขี้บ่น เพราะพวกเข าตระหนักดีว่าการบ่นล้วนเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์และจะไม่มีทางเจียดเวลามาทำเรื่องแบบนี้แน่นอน เพราะเวลาเป็นสิ่งที่แสนจะมีค่า

4. นึกถึงใจเข าใจเรา

คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” มักใส่ใจคนรอบข้างเสมอ ดังนั้นพวกจะพย าย ามมองปัญหาผ่านมุมมองของผู้อื่นเพื่อให้การตัดสินใจออกมาเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด

5. หา “Passion” ให้เจอ

คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” ไม่เคยรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ทำ เพราะพวกเข ารู้ดีว่าควรจะหาแรงบันดาลใจได้จ า กที่ไหนจำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด ร่ำรวยที่สุด หรือมีอำนาจมากที่สุด หากแต่เป็นคนที่รู้อยู่เต็มดวงใจว่าเข านั้นรักที่จะทำในสิ่งใดต่างหาก

6. ทำให้ได้มากกว่าที่ตั้งใจไว้

คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” มักทำสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เพราะพวกเข าต่างตั้งความคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่ได้จ า กตัวเองไว้สูงกว่าที่คนอื่นเสมอดังนั้นพวกเข าจะไม่หยุดพย าย ามหากยังทำได้ไม่เต็มที่

7. อย่ารีรอ

ในขณะที่คนอื่นเอาแต่กลัวและรอคอยโอกาส คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” กลับเริ่มลงมือทำในทันทีเนื่องจ า กพวกเข าตระหนักดีว่าเวลาที่พร้อมที่สุดนั้นไม่มีอยู่จริง ดังนั้นพวกเข าจึงพย าย ามอย่างเต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งไว้ให้เร็วที่สุด แล้วคุณล่ะ…รออะไรอยู่?

8. อย่ายึดติด

คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” มักปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ๆที่เข้ามา แม้จะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแค่ไหนพวกเข าต่างก็สามารถผ่านมันไปได้ เพราะพวกเข ามองโลกในแง่ดีและเปิดใจรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นเอง

9. บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” ไม่เพียงแค่ลงมือทำเท่านั้น แต่พวกเข าจะทำให้สำเร็จด้วยเพราะพวกเข าจะตั้งเป้าหมายและริเริ่มลงมือทำจ นสำเร็จได้ด้วยตัวเข าเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยบอกคอยชี้นำ

10. มีความหวังกับสิ่งที่พย าย า ม

หากคุณพย าย ามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นคนที่มีทัศนคติแบบ “ฉันทำได้” จงคาดหวังสิ่งที่จะได้รับกลับมาจ า กความเพียรพย าย ามนั้นอยู่เสมอ

เพราะความมุ่งมั่นตั้งใจบวกกับความหวังที่มีต่อสิ่งนั้นล้วนเป็นกำลังสำคัญให้ท้ายที่สุดไม่ว่าอะไรคุณก็สามารถทำได้สำเร็จเสมอ และกลายเป็นคนที่มีทัศนติแบบ “ฉันทำได้” โดยไม่รู้ตัว

ขอขอบคุณ sumrej

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box