เสี ยส ละพื้นที่ส่วนตัวยกให้สาธารณะ ทุ บกำแพงบ้านเพื่อขยายเส้นทางสัญจร

ขอชื่นชมในน้ำใจ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ของพล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ผู้เสี ยส ละ ทุบกำแพงบ้านตัวเอง เพื่อขยายถนนให้กว้าง ซึ่งจากการสอบถามมราบว่า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้มีการจ้า งให้นำรถแบคโฮมาทำการเจาะกำแพงบ้านตัวเองเพื่อขยายถนนทำทางสัญจรในหมู่บ้านโดยมี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี สละพื้นที่ส่วนตัวกว่า 12.5 ตร.ม. เพื่อขยายทางช่วงเลี้ยวหักศอก 90 องศา

ซึ่งท่านได้มองเห็นว่ามีประชาชนในหมู่บ้านสัญจรตลอดทั้งวัน แต่ช่วงเลี้ยวหักศอกบริเวณนี้ค่อยข้างที่จะสัญจรกันลำบา ก จึงตัดสินใจมอ บพื้ นที่ส่ว นตัวเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก

ทราบว่าเป็นบ้านของ พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ซึ่งเป็นเพื่อนรักของท่าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง จึงง่ายต่อการพูดคุยเจรจากับเจ้าของบ้าน และยังทราบมาอีกว่าครอบครัวของพล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี เห็นด้วยกับการขยายถนนครั้งนี้ และพร้อมที่จะมอ บที่ดิ นพื้นนี้ให้กับสาธารณะ จนได้มีการขยายเส้นทาง เพื่อประโยชน์กับประชาช นโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภั ยกับทุกคน วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box