สะใภ้ไม่ใช่คนรับใช้ เป็นแม่สา มีอ ย่ า ทำต้วแบบนี้ดีกว่า

บ างคนแต่งงานมาสิบกว่าปีแล้ว อยู่เฉยๆ พย าย ามไม่โต้เถียง หาเ งิ นดูแลลูกๆ และตัวเองเองไม่ต้องพึ่งสามี ไม่วายโดนแม่สา มีเดินเข้ามาจับผิด เหมือนในใจเค้าไม่เคยชอบเราตั้งแต่เจอกันแต่แรกแล้ว เราต้องอดทนเพราะสา มีไม่อย ากออกจ า กบ้าน ลูกก็ยังเล็ก ไม่อยู่จะทำยังไง สา มีไม่จ้างพี่เลี้ยง ดังน้นเราเลยต้องหางานที่ทำไปเลี้ยงลูกไปได้เพราะค่าใช้จ่ายไม่พอทำให้เครียดด้วย

ถ้าเจอแม่สา มีแบบนี้ก็ขอให้ทุ กคนทำไจเพราะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเค้าได้ เพราะอ ค ติมันฝั่งร ากลึก ต่างคนต่างอยู่เค้าก็คงไม่ยอมเพราะต้องกามาหาเรื่องเรา ให้คิดซะว่า หนึ่งวันถ้าไม่โดนหาเรื่องนั่นคือกำไร หรือ หนึ่งชั่วโมงไม่โดนหาเรื่องนั่นคือกำไร อยู่นอกบ้านมีแต่คนชมเราว่า ทำไมเป็นคนดีอย่างนี้ แต่ในบ้านมีแต่คนด่าว่า เราต้องทำใจเพราะทั้งหมดเกิดจ า ก ตัว อคติ ที่ทำให้เค้าไม่มีวันจะเห็นความดีที่เราทำ

แม่สา มีบ างคนคิดว่า เมื่อสะใภ้แต่ง ง า น เข้ามาแล้วก็ต้องดูแลรับใช้ทุกคนในบ้าน ถ้าละเลยก็จะต้องโดนว่าหลายหน…ที่เราโดนแม่สา มีต่อว่าไปชุดใหญ่ เมื่อแม่ของเราเห็นเข้าก็เ จ็ บ ป ว ดใจ จึงกล่าว 10 ประโยคนี้

1 เมื่อบ้านของเธอมี ง า น ยุ่ง ขอให้ลูกเราช่วย เรากลับบอกว่าไม่จำเป็นต้องช่วย แต่เมื่อเราต้องการให้คนมาดูแล ก็ขออย่ าเรียกหาเธอเหมือนกัน สะใภ้ก็ไม่มีหน้าที่นี้

2 ต่อหน้าลูกชาย อย่ าพูดถึงสะใภ้ว่าไม่ดีอย่ างนั้นอย่ างนี้ เพราะจะทำให้พวกเข าทะเลาะกันหนักกว่าเดิม สุดท้ายก็แยกทางกัน ถ้าพวกเค้าต้องหย่ ากันเพราะเรา บ าปของเราก็ใหญ่ที่สุด

3 อย่ าบังคับให้สะใภ้ดูแลลูกชายเราเหมือนที่เราดูแล เข าเป็นลูกชายของเรา แต่เป็นสา มีของเธอ เธอแค่ต้องปฏิบัติต่อเข าในฐานะสา มี ไม่ใช่ลูกชาย

4 ลูกชายขี้เกียจแค่ไหน พวกเราคนเป็นแม่รู้ดี อย่ าได้พูดว่าลูกชายทำ ง า น ยุ่ง สะใภ้ต้องทำ ง า น บ้าน จริงๆแล้วเข าแค่ยุ่งกับการเล่นเกมส์ เรื่องนี้เรารู้ดีที่สุด

5 ลูกชายของเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้ดีเลิศเลออย่ างที่เราคิด เพราะฉะนั้นสะใภ้ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดเทิดทูนลูกชายเราไว้เหนือหัว…ขอแค่มีความรักและเข้าใจกันก็พอ

6 เวลาสะใภ้ซื้อของให้พ่อแม่ของเธอ เราอย่ าไปอิจฉา เพราะพ่อแม่ของเธอทุ่มเทให้เธอมามากกว่าเราเยอะ

7 ไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาว่า บ้านสะใภ้จ นหรือ ร ว ย แค่ไหน เพราะไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวกับเรา

8 ถ้าอย ากให้สะใภ้กตัญญู เป็นห่วงเป็นใยเรา เราก็ควรจะดีกับเธอด้วย ใช้ใจแลกใจ ไม่ใช่บ่นจะเอาแต่ที่เราอย ากได้ แล้วบังคับให้คนอื่นทำต าม

9 อย่ าเปรียบเทียบว่าสะใภ้บ้านไหนว่าดียังไง เพราะไม่ว่าจะดีแค่ไหน ก็เป็นสะใภ้บ้านอื่น อย ากได้สะใภ้ที่ดี เราก็ควรจะทำตัวเป็นแม่สา มีดีก่อน

10 อย่ าทำให้สะใภ้รู้สึกผิดกับเรื่อง ง า น บ้าน เพราะเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนต้องช่วยกันดูแลสา มีมักบอกกับภรรย าว่า : “เราต้องดีกับแม่ผมนะ ท่านเลี้ยงผมมาลำบ ากมาก”แต่ไม่ค่อยมีลูกชายคนไหนบอกแม่ว่า : “แม่ครับ แม่ต้องดีกับภรรย าผมนะ เธอต้องจ า กบ้านมา เพื่อมาอยู่กับเรา เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสำหรับเธอ”

ผู้หญิง…เมื่อแต่ง ง า น ก็ต้องจ า กบ้านที่คุ้นเคยไป เพื่ออยู่กับคนที่เธอรักด้วยกันไปจ นแก่เฒ่า ถ้าทั้งสา มีและแม่สา มีไม่เข้าใจ เธอก็จะกลายเป็นเหมือนเด็กกำพร้ า ไม่ได้รับความรัก และการดูแลเอาใจใส่

ที่มา: junjaonews เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box