แจกฟรี ใครอยากได้มาเอาไปเลย ข้าวโพดหวาน ราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นายสวัสดิ์ ยอดผักแว่น อายุ 49 ปี เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตนปลูกข้าวโพดหวาน มากว่า 10 ปีแล้ว ปลูกทั้งหมด 15 ไร่ แต่ปัจจุบันกำลังประส บปั ญ ห าวิกฤ ต ราคาข้าวโพดต กต่ำหนั กสุดในรอบ 10 ปี ไม่สามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายได้ เพราะไม่มีตลาดรับซื้อ รู้สึกเสี ยใจที่ลงทุนลงแรงเพาะปลูกแต่กลับสู ญเปล่า ไม่ประส บความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ไปประกาศข ายก็ไม่มีใครรับซื้อ ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์

จึงตั ดสินใจโพสต์ลงในโลกโซเชียล ประกาศแจ กข้าวโพดหวาน ฟรี ท่านใดต้องการ ก็ให้มาหั กฝักที่ไร่เอาไปได้เลย ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ เพราะหากเก็บไว้นานกว่านี้ ก็จะแห้งเหี่ ยวต ายเปล่าๆ บางรายที่มาหักฝักข้าวโพดไปก็เห็นใจ ช่วยเป็นค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำค่าไฟมาให้บ้างก็มี ตนก็ไม่รู้จะทำอาชีพอะไรนอกจากเป็นเกษตรกรเพราะเป็นอาชีพที่พ่อแม่ให้มา ก็คงต้องทนทำต่อไป ตอนนี้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานต่างรอความหวังจากหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือโดยด่วน

ด้านนางนิตยา เหียนสันเทียะ อายุ 40 ปี ชาวบ้าน ม.8 บ้านเทพนิมิต ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ชาวบ้านที่มาเก็บข้าวโพดหวาน บอกว่า รู้สึกเห็นใจเกษตรกรที่ผลผลิตข ายไม่ได้ เห็นเขาประกาศลงในโลกโซเชียล ก็เลยมาหักเอาฝัก แต่ก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟและค่าเครื่องดื่มเป็นการตอบแทน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของไร่-เจ้าของสวน ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ขนาดแจกฟรี ยังไม่มีใครมาเอาเลย เราจะแข็งแกร่ งขึ้น เมื่อเจออุปสรรคที่เราไม่เคยเจอ แล้วเราสามารถที่จะท นและฝ่าฟันผ่านมันมาได้

ขอบคุณ มติชนออนไลน์

Facebook Comments Box