ขี้ไก่ ขี้วัว หรือขี้หมู นำมาทำแ ก๊ สได้ (มีวิธีทำ)

ขี้ไก่ หรือขี้วัว หรือขี้ควาย หรือขี้หมูวันละขันก็ติดไฟได้ การผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้งานนั้น ทำได้ไม่ยาก แค่ถังพลาสติก200ลิตรใบเดียวก็ผลิตก๊าซชีวภาพเอาไว้ทอดไข่ได้สบายๆ ที่ไร่สุมหัว เราออกแบบถังผลิตก๊าซชีวภาพแบบถังนอนเพื่อสะดวกในการสร้างและสะดวกในการใช้งาน

พื้นที่เกิดก๊าซมากกว่าแบบถังแนวตั้ง ท่านใดสนใจมีโมเดลมาฝาก เอาไว้ลองทำสำหรับใช้งาน ตั้งกลางแจ้งแดดจัดๆยิ่งดีไม่ต้องทำหลังคา แล้วต่อสายเข้ามาในครัว หรืออัดใส่ยางในรถสิบล้อ เอาไปใช้ในไร่นาหรือเอาไปปิคนิค

Chicken or cow droppings, or buffalo droppings, or pig droppings a day can catch fire

Producing biogas to use is not difficult, a single 200 liter plastic bucket can easily produce biogas for frying eggs.

At Rai Sumhua, we have designed a tank type biogas gasification tank for ease of construction and ease of use. The area has more gas than the vertical tank type.

Anyone interested, have a model Try to do it for use. Set it outdoors, sunny is better, do not have to do the roof. Then plugged into the kitchen.

ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/cha.tisol

Facebook Comments Box