หนุ่มใหญ่ชาวปทุมธานี จับปูนามาทำเงิน สร้างรายได้เดือนละกว่า 60,000 บาท

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดต ามวิธีการเลี้ยงปูนาของ นายประพจน์ เพชรประไพ เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี จับปูนาสร้างเป็นอาชีพ ทำเ งิ นเดือนละกว่า 6 หมื่น นายประพจน์เพชรประไพ ผู้เชี่ยววชาญด้านการเลี้ยงปูนา

ฟาร์มศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ขย ายพันธุ์ปูนาไทยแหล่งเรียนรู้ต่อยอดทางธุรกิจตั้งอยู่ที่เลขที่ 6/2 หมู่ 3 ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

คุณประพจน์ได้ใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านทำเป็นฟาร์มเลี้ยงปูนาต่อจ า ก ได้ทำการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ คุณประพจน์ได้เปิดเผยว่า วิธีการเลี้ยงปูนาและวิธีการบรรจุพ่อแม่พันธุ์เพื่อส่งให้กับลูกค้าปัจจุบันนี้ ป.ปูนาฟาร์ม สามารถจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ได้เดือนละกว่า 60,000 บ าท

นายประพจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปูนายังไม่เปิดเผยต่ออีกว่าตนเองได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ ทำกรอบรูปร่วมกับแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนแต่เนื่องจ า กกรอบรูปเริ่มน้อยลงตนจึงมาตรฐานตัวเองมาเลี้ยงปูนาได้ศึกษาหาความรู้เทคนิคต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของไทยจ นกระทั่งมาศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนาสายพันธุ์กำแพง

เนื่องจ า กปัจจุบันปูนาสายพันธุ์กำแพงในแหล่งต ามธรรมชาติและนั้นค่อนข้างหาได้ย าก ถูกสารเคมีสารจ า กการทำนาข้าวทำให้ปูนาต ามธรรมชาติเกือบทั้งหมดต้องสูญพันธุ์ และผู้บริโภคก็จะเป็นอันตรายตนจึงได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนาสายพันธุ์กำแพงแบบ Organic คือใช้น้ำประปาเลี้ยงแบบบ่อปูนหรือแบบบ่อผ้าใบไม่ให้สัมพันธ์กับดิน

ซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดจะไม่มีพย าธิและเ ชื้ อโ ร ค ส่วนกลางที่เลือกสายพันธุ์ปูนากำแพง มาเลี้ยงเนื่องจ า กเลี้ยงง่ายและมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งย าก

สำหรับการเลี้ยงปูนาจะคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงนำมาผสมและเพาะพันธุ์ระยะเวลาในการเลี้ยงปูรุ่น 1 จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือนสามารถนำข้อแม่พันธุ์ ปัจจุบันทนได้ขๅย พ่อแม่พันธุ์ปูนาพันธุ์กำแพงคู่ละ 80 บ าท 1 เดือนสามารถสร้างรายได้ถึง 60,000 บ าท

สำหรับปูนาที่เหลือจ า กแปรรูปทำเป็นน้ำพริกเผาปูนาแปรรูปเป็นปูนาแก้วข้อสอบสำหรับผู้ที่สนใจอย ากทดลองเลี้ยงปูนาพันธุ์กำแพงเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็สามารถเข้ามาศึกษาดูวิธีการเลี้ยงได้ที่ ป.ปูนาฟาร์ม

เพาะขย ายพันธุ์ปูนาไทยแหล่งเรียนรู้เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 6/2 หมู่ 3 ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหรือจะโทรสอบถามก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-2486288

แหล่งที่มา: ไทบ้าน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box