Wednesday, 29 November 2023

แจ กต้นกล้าผักสวนครัว 2 หมื่นต้น ให้คนกรุงปลูกระหว่างอยู่บ้าน

จากสถานการณ์ CV-19 ส่งผลให้ประชาชนหลายคนได้รับผลกระท บ กทม. จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการแจ กต้นกล้าผักสวนครัว รวมกว่า 20,000 ต้น เพื่อลดภ า ร ะค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้ผู้ที่หยุดอยู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงคนต กงาน และคนมีรายได้น้อย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม และ สำนักสิ่งแวดล้อม จัดโครงการผักกระถางปลอดสารพิ ษเพื่อคุณภาพชีวิตพิชิต cv-19 โดยแจ กต้นกล้าผักสวนครัวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระท บจากการกักตัวอยู่บ้าน คนต กงาน และคนมีรายได้น้อย ในช่วงที่ยังมีการแพ ร่ระบ าด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้ผู้ที่หยุดอยู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับกล้าผักสวนครัวที่แจ กจ่ายนั้น จะเป็นผักกระถางปลูกง่ายพร้อมทาน เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง โหระพา ใบกระเพรา ผักกาดขาว และผักสลัด รวมกว่า 20,000 ต้น ซึ่งผักเหล่านี้ ตัดแล้วแตกเรื่อยๆ ครับ โตไว ดูแลง่าย ให้ผลผลิตเร็ว ใช้พื้นที่การปลูกน้อย สามารถปลูกหน้าบ้าน หรือระเบียงบ้านก็ได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนนำไปปลูกในครัวเรือน และต่อยอดขยายพันธุ์จาก 1 กระถาง เป็น 2 กระถาง จนกลายเป็นแปลงผักเล็กๆ ภายในบ้าน ที่สามารถปลูกไว้กินในระยะยาว ปลูกเอง กินเอง ประหยัด ปลอดสารพิ ษ และยังสามารถเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง

จัดทำชุดปลูก DIY จำนวน 2,500 ชุด ไม่เพียงเท่านั้น กทม.ยังได้จัดทำชุดปลูก DIY จำนวน 2,500 ชุด ประกอบด้วย กระถาง เมล็ดพันธุ์ผัก ดินปลูก กาบมะพร้าวสับ ปุ๋ยหมัก สารสกัดไล่แมลง และคู่มือการปลูกผัก ที่จะทำให้การปลูกผักเป็นเรื่องง่ายๆ  แจ กจ่ายให้ประชาชนอีกด้วยครับ

ประชาชนที่สนใจจะขอรับต้นกล้าผักสวนครัวและชุดปลูก DIY ไปปลูกด้วยตัวเอง หรือชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ของเราไปแนะนำวิธีการปลูกให้กับคนในชุมชนก็ยินดีมากครับ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรก ร ร ม สำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคมกทม. โทร. 08 7008 7599 และที่สวนหลวง ร.9 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกทม. โทร.08 9621 2909  ในวันและเวลาราชการ

ปลูกผักกินเองปลอดภัย อุ่นใจกินได้สบายใจ

Facebook Comments Box