ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าทั้งประเทศ ภายในปี 2030

ต้องบอกเลยว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำทางเทคโนโลยีของโลกเลยก็ว่าได้ และล่าสุดพวกเข าก็เริ่มเตรียมตัวที่จะยกเลิกการใช้งานรถยนต์น้ำมันเ ชื้ อเพลิง แล้วเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนแล้ว

ในยุคปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้โลกของเราปลอดภัຍจ า กภาวะโลกร้อนมากขึ้น และในหลายๆ ประเทศก็เริ่มมีมาตรการให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเ ชื้ อเพลิงบ้างแล้ว

ล่าสุดรัฐบ าลของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ริเริ่มนโยบ าย เพื่อเตรียมเปลี่ยนให้ญี่ปุ่นกลายเป็น “ประเทศสีเขียว” โดยตั้งใจที่จะทำให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรย ากาศเป็น 0 ภายในปี 2050

นั่นหมายความว่า “รถยนต์น้ำมันเ ชื้ อเพลิง” จะกลายเป็นอดีตที่แสนโหยหา ของเหล่าประชาชนชาวญี่ปุ่นในอนาคตกันอย่างแน่นอน

ท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น นาย Yoshihide Suga ได้ให้คำมั่นสัญญาภายในปี 2030 จะทำให้ประชาชนหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮโดรเจ นให้หมดทั้งประเทศ

และจะทำการสนับสนุนให้บริษัท รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ หันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศญี่ปุ่น กลายเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรย ากาศโลกให้เป็น 0 ภายในปี 2050

โดยตั้งชื่อว่าเป็น “ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตสีเขียว” (Green Growth Strategy) นอกจ า กการช่วยลดการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว นาย Suga ยังมองว่าการเจริญเติบโตสีเขียวนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาโ ร คระบ าดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

และด้วยความหวังที่ว่าการช่วยลดปัญหาโลกร้อนจะทำให้ปัญหานี้คลี่คลายลง แถมยังช่วยเยียวย าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในปีนี้อีกด้วย

จ า กยุทธศาสตร์สีเขียวนี้ รัฐบ าลจะออกนโยบ ายต่างๆ เพื่อชักจูงให้ประชาชน และบริษัทต่างๆ หันมาลดการปล่อยคาร์บอนลง และหันมาลงทุนกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเเ งิ น เรื่องของกฎหมาย หรือ นโยบ ายการกำหนดราคาแบตเตอร์รีไฟฟ้าลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น

แหล่งที่มา catdumb

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box