ปลูกใบชะพลูให้ใบงามไว กอแตกเยอะเต็มสวน มีเก็บตลอด

ใบชะพลูเราจะเห็นกันบ่อยในเมนูแกงต่าง ๆ โดยเฉพาะอาหารอีสานจะใช้กันบ่อยหรือจะทานสดคู่กับเมี่ยงคำก็เด็ดมาก วิธีการขย ายพันธุ์ต้นชะพลูทำไม่ย ากเลย เราเอากิ่งมาชำก็รอดเหมือนกันหรือจะแยกหน่อแตกกอก็ได้ โดยก่อนจะชำนั้นก็เด็ดใบไปประกอบอาหารแล้วเหลือแต่ใบเล็ก ๆ บนยอดด้านบนเอาไว้เพื่อจะได้เหลือใบไว้ สั งเ ค ร า ะ ห์ แ ส ง และลดการคายน้ำ

พอเราได้กิ่งพันธุ์มาแล้วก็ให้ปาดทแยงมุม เพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการรับอ า ห า ร  โดยให้ปาดต่ำกว่าข้อกิ่งนิดหน่อย เพราะว่าตรงข้อนั้นจะมีรากงอกออกมาได้ ต่อไปก็หาขวดพลาสติกเล็ก ๆ มาล้างทำความสะอาดให้ดี เติมน้ำลงไปครึ่งขวดแล้วก็เอากิ่งพันธุ์ชะพลูลงไปแช่เลย

โดยอย่ าให้ปลายกิ่งแตะก้ นขวดอาดหาอะไรมาช่วยยกกิ่งไว้ เช่น สำลียัดรอบ ๆ ไว้เพื่อให้ปลายกิ่งลอย จ า กนั้นเราก็เอาขวดไปวางไว้ที่มีแดดรำไรประมาณ 3 อาทิตย์รากจะเริ่มงอกออกมาให้เห็น และในระหว่างแช่นั้นเราจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำอยู่เสมออาทิตย์ละ 1 ครั้ง

เราก็สังเกตดูรอให้รากออกมา ย าวประมาณ 2 – 3 เซนติเมตรและรากเริ่มเปลี่ยนเป็นสีข าวเข้ม ก็สามารถย้ ายลงมาปลูกในกระถางหรือแปลงจริงได้แล้ว โดยให้เอาดินใส่กระถางครึ่งเดียวแล้วเอาต้นชะพลูลงไป ปลูกเป็นกอเลยแล้วค่อยตักเดิมปลูกใส่ให้เต็มแล้วกดให้แน่น

พอปลูกแล้วให้รดน้ำทันที จ า กนั้นนำไปวางในที่ร่ม ๆ และรดน้ำเป็นประจำอาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้ง สังเกตดูหน้าดินหากเริ่มแห้งจะต้องรดน้ำทันที แต่ถ้าหากยังชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องรดก็ได้ ถ้าอย ากได้ปริมาณเยอะ ๆ เราก็นำกิ่งมาชำและปลูกเยอะ ๆ ได้เลย

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box