ขอคนละแชร์สาธุ บุญด่วนช่วยโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ข าดแคลนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนมาก อาทิ เครื่องวัดความดัน mobile เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจน และพัดลมตั้งพื้น ขนาด 15 นิ้ว เป็นต้น

โดยเตรียมเปิด รพ.สนาม รับมือกับการระบ าดโร ค CV -19 ที่กำลังร ะบ าดหนั ก  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการดำเนินงานและการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังกล่าว โดยสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 679-1-09638-1 หรือติดต่อได้ที่ โทร. 063-131-1150 แผนกลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน รพ.มทส.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา : เพจ #กระดานบอกบุญหล่อพระ

Facebook Comments Box