ปลูกสะระแหน่แล้วไม่งาม ลองทำตามขั้นตอนง่ายๆ งามไวมาก เก็บได้ทั้งปี

สะระแหน่เป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่าย ดู แ ล ง่าย ไม่ย ากเลย อย ากจะได้ผักสวนครัวสวย ๆ น่าเด็ด น่าทาน หรือหากนำไปชายก็ได้ร า ค า ดีลองมาปลูกต ามเคล็ดลับนี้ได้เลย

สะระแหน่นั้นเป็นผักที่มีประโยชน์ เป็นส มุ น ไ พ รชั้ นดีเลย เอาล่ะมาอ่านวิธีการปลูกกันเลย

การปลูกต้นสะระแหน่

สะระแหน่นั้นเป็นพืชล้มลุก ใบเขียว มีทรงใบเป็นป้อม ๆ ใบย่นสักหน่อย และเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบ ายน้ำได้ดี และชอบความชื้น ซึ่งในการปลูกนั้นจะปลูกลงดินปกติหรือจะชำน้ำก็ได้ หรือจะชำก่อนแล้วย้ ายไปปลูกในแปลงจริงทีหลังก็ได้อีกเหมือนกัน

ในการเตรียมดินปลูกสะระแหน่นั้นให้ใช้ภาชนะเป็นกระถางก็ได้ ลังไม้ก็ได้ หรือเป็นแปลงเล็ก ๆ ก็ได้เหมือนกัน โดยดินผสมนั้นจะเป็นดินร่วน ปนทราย 1 ส่วน ปุ๋ ยหมั กด้วย 1 ส่วน ผสมปูนข าวเล็กน้อยผสมกันเข้าไปจะได้เป็นวัสดุปลูกสะระแหน่ชั้นดีเลย หากจะขุดแปลงปลูกก็ขุดพลิกดินต ากแดดเอาไว้ก่อนสัก 7 วัน จ นกว่าดินจะแตกร่วน แล้วเอาปุ๋ ยคอกโรยทับเลย ต ามด้วยการโรยปูนข าว ต ากแดดไว้อีก 3 วัน แล้วก็กลบดินคลุกให้เข้ากัน

ตอนที่ปักกิ่งสะระแหน่ลงปลูกนั้นให้ปักเอนราบไปกับดิน แล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม ๆ เลย แต่ไม่ต้องรดแฉะ ต่อไปก็โรยแกลบดินทับเลยเพื่อรั ก ษ า ความชื้น พอเราปลูกไปได้ประมาณ 5 วันจะเริ่มเห็นการแตกยอดใหม่ของสะระแหน่แล้ว สะระแหน่นั้นชอบดินที่ระบ ายน้ำดีและอยู่ในแดดที่ไม่แรงมาก

การบำรุงดูแล

แม้ว่าสะระแหน่จะชอบความชื้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าชอบน้ำขังหรือความแฉะ เพราะจะทำให้เน่าได้เหมือนกัน ฉะนั้นเวลารดน้ำก็ให้ชุ่มแต่น้ำจะต้องระบ ายออกไปได้ ให้รดน้ำ 1 – 2 วัน/ครั้งก็ได้ หรือวันเว้นวันก็ได้เหมือนกัน และหาปุ๋ ยมาบำรุง เป็นสูตร เสม อ 15 – 15 – 15 โดยใส่หลังการปลูกไปแล้วสัก 7 วัน แล้วก็พอนับไปอีก 2 สัปดาห์ก็ใส่สูตร 24 – 12 – 12 ในอัตราเดียวกันเลย และหลังเก็บเกี่ยว 7 วันก็ใส่ปุ๋ ยบำรุงอีกครั้ง

เวลาเก็บเกี่ยวเราก็เด็ดยอดมาเลย ทานสด ๆ ก็อร่อย ส่วนมากจะนำไปประก อบ อ า ห า รแบบตกแต่งหน้าอ า ห า รหรือเครื่องดื่ ม แต่บ างเมนูก็หั่ นเข้าไปด้วยเลย เป็นผักที่มีรสชาติค่อนข้างจะเผ็ดนิด ๆ มีกลิ่นหอมฉุนหน่อย ๆ แต่บอกเลยว่าประโยชน์เยอะมาก ดีต่อร่ าง ก า ยมากมาย

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box