ปลูกแตงโมหลังนา พืชหมุนเวียน ประโยชน์เยอะมาก

จ า กคนธรร มด าที่หาเช้ากินค่ำทำงานรั บ จ้ า งมาก่อน ทำงานรับเหมาก่อสร้างกับ บริ ษั ทเ อ ก ช น คุณวรรฤดี เรืองสวัสดิ์ (คุณเปี๊ยก) ชาวสกลนคร อายุ 45 ปี เข ามีที่นาท้ายเ ห มื อ ง บ้านทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นนาหลังเก็บเกี่ยวของคุณเปี๊ยก ซึ่งเมื่อก่อนได้ขอเ ช่ าพื้นที่กว่า 10 ไร่ เพื่อทำเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวพืชต ร ะ ก ูลแตงในหน้าแล้ง

เป็นการสร้างรายได้เสริม ซึ่งก็มาจ า กการหาความรู้เพิ่มเติมของตนเอง และต ามแนวทางพ ระ ร า ชดำริของพ ร ะ บ าทส มเ ด็จพ ระ  เ จ้ าอยู่หั ว รั ช ก า ลที่ 9 ก็ทำให้ประสบความสำเร็จ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตกเฉลี่ยได้ปีละกว่า 300,000 บ าทเลย ซึ่งปัจจุบันผลผลิตก็ได้รับความสนใจจ า กลูกค้าตลอด

ซึ่งเข าได้กล่าวว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6 – 7 ปีก่อน ก็ได้ใช้เวลาที่ว่างจ า กงานประจำมาศึกษาข้อมูลการปลูกพืชไร่ตระก ูลแตง และเริ่มลงมือเพาะปลูก โดยเฉพาะเรื่องของแตงโมพันธุ์กินรี และแคนต าลูป และผลผลิตนั้นก็เป็นที่ต้องการของตลาดในเวลาต่อมา ข ายดิบข ายดีจ นประสบความสำเร็จ แต่ว่าเป็นพืชที่จะต้องใช้น้ำในการเพาะพอสมควร บ างปีก็ต้องเจอกับปัญหาภัยแล้ง แล้วก็หันมาปลูกเมล่อนเพราะใช้น้ำน้อยกว่า

เมล่อนเองก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องการความชื้นมาก จ นปัจจุบันก็ปลูกพืชได้ 3 ชนิดเลย พร้อมกับการปลูกแบบอินทรีย์ผสมผสาน ทำให้ผลผลิตเยอะขึ้น ข ายได้ราคา ตลาดต้องการจ นมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง เรียกว่าเป็นรายได้เสริมแต่ก็ได้เยอะเหมือนรายได้หลักเลย

ซึ่งทางคุณเปี๊ยกยังบอกอีกว่า สิ่งสำคัญในการทำเกษตรคือ พื้นที่ที่เหมาะสม จะทำให้พืชที่ปลูกนั้นมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด หากตลาดต้องการยังไงก็ข ายได้ และพืชชนิดนี้คนยังปลูกกันน้อย ทำให้ข ายดี ส่วนราคาของเมล่อนจะอยู่ที่ 60 บ าท/กิโลกรัม แตงโม 10 บ าท/กิโลกรัม หากข ายปลีกก็จะอยู่ที่ 15 บ าท ส่วนแคนต าลูปนั้นก็จะอยู่ที่ 25 – 27 บ าท/กิโลกรัม ซึ่งก็ควรจะเช็กราคาตลาด ณ ปัจจุบันด้วย

สำหรับสวนของคุณเปี๊ยกนั้นเปิดให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้อีกด้วย และสนใจก็ติดต่อได้โดยตรงเลยที่เบอร์ 081 385 1058 (คุณเปี๊ยก) สำหรับใครที่อย ากจะทำเกษตร อย ากจะปลูกแตงโม เมล่อนบ้างก็ทำได้ หาข้อมูลเยอะ ๆ และลงมือทำได้เลย ไม่แน่อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้คุณนั้นมีรายได้เข้ามาก็เป็นได้

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box