9 การเปลี่ยนแปลง สัญญาณที่บอกว่าประหยัดได้แล้ว

ทุกๆ คนควรจะใช้ชี วิ ตใช้จ่ายเ งิ นกันอย่างไร ในยุคเศรษฐกินเช่นนี้ ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้างมีการเตรียมพร้อมอย่างไร มาดูกันว่า ต่อจ า กนี้ไป จะมีอะไรบ้าง ที่มันจะเปลี่ยนไป

1. เ งิ นจะอยู่เหนือคน มากขึ้น

เพราะเ งิ นหาย ากก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น ต่างคนก็จะพย าย ามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเข าจะไม่สนใจว่าใครจะลำบ ากหรือเดือดร้ อนมากแค่ไหน ขอแค่ได้มันมาเท่านั้น

2. คอรั ปชั่ น การโก งจะมีให้เห็นบ่อยขึ้น

แน่นอนว่า พอเ งิ นหาย ากขึ้นทุกๆ วัน คนฉ วยโอกาสก็จะมีมากขึ้นเพราะการข าดเ งิ น ไม่มีเ งิ นใช้คนมันเลยข าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิม ทำทุกอย่างเพื่อเ งิ น สน อ งความต้องการ

3. ค่าครองชีพ จะสูงขึ้นอีก

ทุกอย่าง ข้าวของทุกอย่างแพ งขึ้น เ งิ นทองกลับหาย ากกว่าเก่ามันยังไงกันเนี่ย และถ้าวันนี้ไม่ระวัง วันข้างหน้านั้น ต้องเสียใจแน่นอน

4. ครอบครัวมีปัญหา

เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคน ออกไปทำงานหาเ งิ นมาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงนั้นจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน เลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอดแล้วพอมายุคนี้พ่อและแม่ก็ออกไปทำงานกัน แล้วยิ่งยุคที่เ งิ นหาย ากอย่างนี้ยิ่งต้องทำงานมากขึ้นเพราะหาเ งิ นมาก็ไม่พอค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน

5. คนแก่ ต้องกลับมาทำงาน

โดยปกติทั่วไป คนวัยนี้มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีเ งิ นเก็บไว้ใช้หลังเกษียณที่เพียงพอจะสามารถฝากธนาคาร และหวังเก็บด อ กกินได้บ้าง แต่หากเ งิ นฝากไม่มี ด อ กเบี้ยก็จะทำให้เ งิ นค่อย ๆถูกใช้ไปจ นหมด ทีนี้ก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุ ต้องกลับมาทำงาน หาเลี้ยงตัวเองอีก

6. ความเห ลื่ อ มล้ำจะมากขึ้น

เพราะถ้าเ งิ นฝากไม่มี ด อ กก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่ อ มล้ำในสังคมคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ก็จะยิ่งรวยขึ้นและขณะที่คนจ นคนหาเช้ากินค่ำไม่มีเ งิ นเหลือเก็บก็ต้องทำงานหนักอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดชี วิ ต

7. เ งิ นจะหาย าก

ดูทุกวันนี้สิ ว่ามันเป็นอย่างไร คนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงแค่ไหน นี่ยังไม่รวมกับวิกฤ ตโ ควิ ด ที่เพิ่งเกิดขึ้นหากในอนาคตที่ ธนาคารทั่วโลก จะให้ด อ กเบี้ยเ งิ นฝาก 0 % คือคนที่ฝากเ งิ นในธนาคาร จะไม่ได้อะไรเลย

8. หลังจ า กยุคด อ กเบี้ย 0 % ทุกอย่างจะแ ย่ลงกว่านี้อีกนะ

เพราะว่าเ งิ นจะล้นระบบ ไม่ใช่เ งิ นมีมากสำหรับทุกคนนะ อย่าเข้าใจผิด! เมื่อเ งิ นล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนร วยเป็นคนที่จำนวนน้อยมาก ๆ หากเทียบกับคนจ น ฉะนั้นมันจึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วยเมื่อจ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโดมิโน่ คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของข ายไม่ได้ ตลาดห้างไม่มีคนเดินคนส่วนมากไม่มีเ งิ นที่จะเอาไปใช้จ่ายไง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทโรงงาน ก็ต้องปิดตัวลง

9. อิสรภาพทางการเ งิ น จะเอื้อมถึงได้ย าก

การที่มีร ายได้เข้ามามากกว่า รายจ่าย โดยที่เราไม่ต้องทำงานมันคือการสร้างอิสรภาพทางการเ งิ นคนสมัยก่อนจะนิยมฝ ากเ งิ นเพื่อเอาด อกเบี้ยแต่เมื่อเรามองดูยุคปัจจุบัน คงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว หากลงทุนผิดที่กลายเป็นว่า เราจะต้องทำงานไปทั้งชี วิ ตเชียวนะ จะทำอะไรคิดดีๆ

ขอขอบคุณ o r a n d a s t y le

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box