สองสามีภรรย าถูกร างวัล 24 ล้าน ตั้งโ ร งครัวแจกอาห ารชาวบ้านที่เ ดื อ ดร้ อ น

เมื่อวันที่ 18 เมษายน มีรายงานว่า นายนรินทร์ บุ ตรศิริ อายุ 35 ปี นางนารี บุ ตรศิริ อายุ 35 ปี หัวหน้ามูลนิธิร่วมกตัญญู (จุดบ้านนา) จ.นครนายก ได้จัดตั้งโ ร งครัวบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 84/1 หมู่ 10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา มีอาสามูลนิธิ ฯ ญาติพี่น้อง ช่วยกันประกอบอาห ารตักใส่ถุง มีข้าวสวย ต้มจืด แกงส้ม แจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระท บจากเ ห ตุการณ์ในปัจจุบัน ข้าวสวยคนละ 2 ถุง ต้ม แกง อย่ างละถุง มีชาวบ้านทยอยเข้าแถวห่างกัน 1 – 2 เมตร นำไปรับประทานที่บ้าน

โดยมีนายวินัย ร อ ดประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน คอยดูแลเรื่องการแจกครั้งนี้ ต้องให้ใส่หน้าก ากอนามั ย ก่อนรับอาห ารให้ด้วย เพื่อความป ล อ ดภั ยของทุกคนที่มารับ ขอบริจ าคครั้งนี้ เราต้องช่วยกันหยุด ตั้งบริจ าคได้ แต่ต้องมีระเบียบ รับผิดชอบต่อสังคม เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

นายนรินทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลกระท บให้กับพี่น้องประช าช น ได้รับความเ ดื อ ดร้ อ น ตนพอมีอยู่บ้าง จึงได้ชั กชวนอาสามูลนิธิฯ จัดตั้งโ ร งครัวขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านนาในช่วงวิ ก ฤ ติภั ยร้ ายแ ร งที่เรามองไม่เห็น สำหรับนายนรินทร์ และนางนารี บุตรศิริ 2 สองสามีและครอบครัว เป็นอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ออกช่วยเหลือสังคมมากว่า 10 ปี

และเมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 ที่ผ่านได้ซื้อเลขทะเบียนรถกู้ภั ยของตัวเอง ถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 943647 จำนวน 4 ใบ เป็นเงิน 24 ล้าน ครั้งนี้ เห็นชาวบ้านเ ดื อ ดร้ อ น จึงตั้งโ ร งครัวทำอาห ารแจกให้มีแ ร งสู้ไปด้วยกัน

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา: siamnews

Facebook Comments Box