ตำนานหมูปิ้ งไม้ละ 1 บ าท ย ายเล็กและย ายน้อยขายมากว่า 30 ปี ยั นจะปิ้ งขายจนกว่าจะทำไม่ไหว

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มกับทุกคน หลังได้มีการเปิดเผยเรื่องราว ตำนานร้านหมูปิ้ งแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ บริเวณสวน 2OO ปี ถ.วงศ าโรจน์ ในเขตเทศบ าลเมือง จ. อุทัยธานี

คุณย า ย เล็กอายุ 78 และคุณ ย า ย น้อยอายุ 75 โพธิพิทักษ์ สองพี่น้องที่ปั กหลักข ายหมูปิ้ งมานานกว่า 3O ปีคุณย า ย ได้เปิดเผยว่า จะเริ่มออกมาตั้งแต่ตีห้า ถึง 8 โมงเช้าของทุกวัน

และจะหยุดในทุกๆวันเสาร์คุณ ย า ย เล็กและคุณ ย า ย น้อยได้เปิดเผยต่ออีกว่า มีกันอยู่สองคนพี่น้องช่วยกันปิ้ ง มานานกว่า 3O ปีแล้วข ายในราคา 1 บ าทมาโดยตลอดเwราะเนื่องจ า กส่วนใหญ่แล้ว

จะข ายให้กับเด็กๆ และด้วยที่เป็นคนรักเด็กอย ากให้เด็กได้กินของอร่อยและ ร า ค า ถูกแม้ตนเองจะไม่ได้กำไรมากนักแต่ก็มีความสุ ขที่ได้กลายเป็นผู้ให้บ างครั้งหากใครไม่มี เ งิ น

คุณย า ย ทั้งสองท่านก็ใจดีให้กินฟรี วันหนึ่งคุณ ย า ย จะ ข า ย หมูปิ้ง ประมาณ 2 พันกว่าไม้ต่อวันแต่ก็จะเหลือกำไรไม่มากนักเนื่องจ า ก ร า ค า หมูค่อนข้างแพงคุณย า ย ยังเปิดเผยอีกว่า

จะข ายหมูปิ้ งราคานี้ต่อไปจ นกว่าจะทำไม่ไหวเwราะทำแล้วตนเองและน้องสาวมีความสุ ขเห็นคนที่มาซื้อได้กินอิ่มดอยแม่ได้กำไรไม่มากนักแต่ก็พออยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน แค่นี้ก็เพียงพอ

ส่วนกำไรนั้นก็ได้แต่ความสุ ขล้วนๆผู้ที่สัญจรไปมาได้เปิดเผยว่าคุณ ย า ย ทั้งสองเป็นคนที่จิตใจดีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง แถมหมูปิ้ งที่คุณย าย 2 ท่านได้ทำเป็นหมูปิ้ งที่มีรสช าติหอมอร่อยมาก

เwราะปิ้ งด้วยเ ต าถ่าน และที่สำคัญข ายถูก ไม้ละ 1 บ าทเท่านั้นแต่ละวันจะปิ้ งไม่ทันบ างรายต้องสั่งจองไว้ล่ ว งหน้าและไปทำธุระที่อื่นหรือไปจ่ายกับข้าว ข ากลับจึงแวะรับ

จึงทำให้ย า ย เล็กและย า ย น้อย กลายเป็นขวัญใจของ ปชช. กลุ่มคนทำงานที่เร่งรีบไม่มีเวลาที่จะประกอบ อ า ห า ร เช้าลูกค้าประจำของคุณ ย า ย ทั้ง 2 ท่าน จะเป็นผู้ปกครองและ นร. ที่ออกมาซื้อ

อ า ห า ร เช้าให้กับบุ ตรหลานก่อนไปโ ร งเรียนกินกับข้าวเหนียว ถุงละ 5 บ าทเพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อ อ า ห า ร มื้อเช้าแล้วนอกจ า กนี้ลูกค้าบ างรายหัวใสสั่งซื้อจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยไม้

และนำไป ข า ย ต่อ ไม้ละ 2-3 บ าทกินกำไรโดยที่ไม่ต้องออกแ ร งถือว่าคุณย ายทั้งสองข ายถูกมากๆเพราะมีพี่ที่รู้จัก เข าข ายไม้บะ 5 บ าทก็คิดว่าถูกมากๆ แล้ว เพราะกว่าจะห มั กหรือเ สี ย บเสร็จมันใช้เวลาหลายชม. และต้องตื่นมาปิ้ งข ายอีก นี่ถ้าอยู่แถวนั้นนะ จะขอซื้อคุณย ายไม้ละ 2 บ าทเลย

ที่มา คนดีต้อง แ ช ร์ และเกษตรไทบ้าน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box