สาธุ! เจ้าอาวาสวัดถ้ำระฆัง นำข้าวของจากตักบาตรเทโว แจกผู้ย ากไร้ ผู้ป่ วยติ ดเตียง

สาธุ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก พระครูโฆษิต บุญโญปถัมภ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำระฆัง และเจ้าคณะตำบลนาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย พร้อมผู้ใหญ่บ้าน อบต. และคณะศิษย์ ช่วยกันขนข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม นม น้ำส้ม จำนวนกว่า 3 ตัน ที่ได้รับจากงานบุญครั้งใหญ่ ได้แก่ งานฉลองบันได 649 ขั้น และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่พระสงฆ์ 108 รูป เดินลงจากยอดเขาถ้ำระฆัง รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง นำไปแจ กจ่ ายบรรเทาทุ กข์ให้แก่ผู้ย ากไ ร้ และผู้ป่ วยติ ดเตี ยง ในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ต.นาขุนไกร

พระครูโฆษิต กล่าวว่า ข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดที่ได้รับมาจากญาติโยม หากเอาไว้ที่วัดก็ไม่เกิดประโยชน์มากนัก เพราะพระกินไม่ทันฉันไม่หม ด จะเสี ยของไปเปล่า ๆ จึงรวบรวมมาแจ กจ่ ายให้ชาวบ้านที่ย ากจนขั ด ส น ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่ วยติ ดเตียง มีข้าวสารประมาณ 2 ตัน อาหารแห้งกับเครื่องดื่มอีก 1 ตัน แจกให้ญาติโยมครอบครัวละ 4 กระสอบปุ๋ย หรือประมาณ 3,000 กว่าบาท

“ถ้าทางวัดสะสมเอาไว้ก็จะบูดจะเสีย เมื่อโยมมาทำบุญกับพระได้บุญแล้ว ก็จะได้บุญอีกต่อจากการให้ทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าเขากินไม่หมด อาหารก็ต กเป็นของสุนัข ไก่ นก รวมไปถึงไส้เดือนที่อยู่ในดิน เป็นทานอย่างสูง และปีต่อ ๆ ไปก็จะทำบุญทำทานเช่นนี้อีก เริ่มจากให้ในหมู่บ้านก่อนแล้วต่อไปยังตำบลและอำเภอข้างเคียง เพื่อให้สิ่งของที่ญาติโยมทำบุญมานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Facebook Comments Box