อนุโมทนาบุญ นางเ อกใจบุญ เบลล่า ราณี ถวายกุฎิเรือนไทย ไว้ในพระพุทธศาสนา

นอกจากจะเป็นนางเอกขวัญใ จมหาชนเเล้วยังเป็นนางเอกใ จบุญสุนทานอีกด้วย เบลล่า ราณี ถวายกุฎิเรือนไทย เเด่วัดพระยาสุเรนทร์ ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

เพจเ ฟ ซบุ๊คชื่อว่า “วัดพระยาสุเรนทร์” โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายว่า

” มงคลชี วิตเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสร้างกุศลใส่ตัว วันเส า ร์ที่ ๑๓ ก.ค ๖๒ เวลา ๐๗:๐๙ น. เบลล่า_ราณี เเละ คุ ณเเม่ปราณี ได้ทำพิธีถวายกุฏิเรือนไทย ไว้ใช้งานในพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยถวายภัตตาหารเช้าเเด่พระสงฆ์ อุ้มชูอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่สืบทอดต่อไปกาลนาน….สๅธุ ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง ” (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค) ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร) “

เบลล่า ราณี นางเอกผู้มีชื่อเ สี ยงจากผลงานหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุ ณชายพุฒิภัทร เพลิงบุญ บุพเพสันนิวาส กรงก ร ร ม เเละอื่น ๆ ได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยการถวายกุฏิเรือนไทยเเด่วัดพระยาสุเรนทร์ เเละสังฆทานเเด่พระภิกษุสงฆ์

มีเรื่องเล่าถึงอานิสงส์เเห่งการถวายกุฏิไว้ในพระพุทธศาสนาว่า ครั้งสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลก มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ ถือจาริกเเสวงหาสถานที่จำพรรษา จนมาบริเวณชายป่าใกล้หมู่บ้านเเห่งหนึ่งในเเคว้นกาสิกราช

เบลล่า ราณี ถวายกุฎิเรือนไทย ในหมู่บ้านเเห่งนี้มีนายช้างคนหนึ่ง หาเลี้ยงชีพด้วยการขๅยเศษไม้ เขาเเละลูกชายจะเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตั ดไม้นำมาขๅย ระหว่างที่กำลังเดินเข้าไปในป่าลึก ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพำนักอยู่ใต้ร่มไม้ จึงเข้าไปทำความเคารพเเละสนทนาด้วย พระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่า

เรากำลังเเสวงหาสถานที่สำหรับอยู่จำพรรษา นายช้างกับลูกชายจึงอาสาสร้างกุฏิถวาย เขาเเละลูกชายช่วยกันสร้างกุฏิจากเศษไม้ขึ้นในบริเวณใกล้สระโบกขรณีอันน่ารื่นรมย์ อานิสงส์เเห่งการถวายกุฏิเเด่พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ส่งผล ให้พ่อลูกคู่นี้เ กิ ดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สถิตอยู่ในวิมานทอง มีเทพบุตรเเละเทพธิดาเป็นบริวาร เจริญด้วยทิพยสมบัติมากมาย ที่ มา เฟ ส บุค วัดพระยาสุเรน ท ร์

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box