ใช้ยืม ไม่ใช้ให้ทาน คืนมาบ้างก็ได้

ลูกหนี้ที่รักทั้งหลาย คุ ณยังจำได้หรือไม่? เวลาที่คุ ณเดือดร้อนจำเป็นที่จะต้องใช้เ งิ นสักก้อน ในช่วงเวลานั้นใครหยิบยื่นเ งิ นนั้นให้คุ ณ

การให้เ งิ นยืมไปนั้นก็เหมือนกับการให้ใจไปเพราะเข าอย ากช่วยเหลือ ไม่อย ากให้ เลยให้ยืมเ งิ นไปแต่พอคุ ณได้เ งิ นไปแล้ว คุ ณเคยคิดถึงคนที่ช่วยเหลือคุ ณบ้างไหม?

บ างคนตอนมายืมสัญญาเป็นอย่างดี ว่าจะคืนเวลานี้ไม่ผิดนัดแน่นอนแต่พอถึงเวลากลับหายตัวไป ติดต่อไม่ได้ พย าย ามหนีหน้าไม่อย ากเจอ

พอทวงบ่อยๆก็กลายเป็นไม่พอใจใส่กัน ทั้งๆที่สัญญากันไว้แล้วอย่างดีตอนมายืมแทบจะคลานเข่ามาขอ พอจะคืนเจ้าหนี้ต้องกราบงามๆเพื่อขอคืน

ลูกหนี้จะรู้บ้างไหม? ว่าบ างครั้งเจ้าหนี้ก็ไม่ได้มีเ งิ นมาก แต่เข าก็อุตส่าห์ให้คุ ณยืมจ นสุดท้ายเข าแทบจะไม่เหลือเ งิ นในกระเป๋า เลยต้องมาขอคืนจ า กคุ ณต ามที่สัญญาไว้

แต่คุ ณกลับไม่สนใจใยดี ไม่แคร์ว่าเข าจะเป็นยังไง ทั้งๆที่วันนั้นคุ ณเดือดร้อนเข ายื่นมามาช่วย แต่พอถึงคราวเข าเดือดร้อน คุ ณกลับปัดมือเข าทิ้งไม่ใยดีการให้ยืมคือต้องคืน ไม่ใช่ให้ทานที่จะให้แล้วให้เลยไม่หวังอะไรตอบแทน

เพราะฉะนั้นถ้ายืมไปแล้วก็คืนกันบ้าง ใจเข าใจเราหน่อยนะ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box