คุ ณปู่วัย83ปี นำเงินสด2เเสน ถวายวัด

จ.ราชบุรี – ปู่วัย 83 ปี ชาวบ างเสาธง สมุทรปราการหอบเ งิ นสด 2 เเสน พาครอบลูกหลานทำบุญเจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง

หลังทราบข่าวไร้กฐิน ขณะที่จิ ตอาสาพระราชทานร่วมชาวบ้านเตรียมสถานที่จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีรับคณะบุญทั่วส า รทิศ ส่วนยอดเ งิ นทำบุญล่าสุดทะลุ 16 ล้านบ าทเเล้ว

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ า กกรณีโลกโซเชียล เเละสื่อต่างๆ ได้มีการเเ ช ร์เรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ ประพันธ์ ญาณภทฺโท เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง

หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้ออกมาร้องไห้กลางที่ประชุมเลือกก ร ร มการหมู่บ้านว่าทางวัดไม่มีญาติโยม หรือ เจ้าภาพที่จองเข้ามาเป็นเจ้าภาพกฐินปี 2563

หลังจ า กที่มีกฐินมาทุกปี ประกอบกับทางเจ้าอาวาสเองอาพาธป่ ว ยไม่สามารถออกกิจนิมนต์ได้

ความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าไปที่วัดท่ามะเฟือง พบว่าทางก ร ร มการวัดร่วมกับเทศบ าลตำบลห้วยชินสีห์ พร้อมด้วยจิ ตอาสาพระราชทาน คลังเเสงที่ 6 กองคลังเเสง

กรมสรรพาวุธทหารบก เเละชาวบ้านหมู่ที่ 3 ร่วมกันทำความสะอาด ตั ดถางหญ้า สถานที่จอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีการนำเต็นท์หลังคามาติดตั้ง

สำหรับการออกโรงทานซึ่งมีเจ้าภาพได้เเจ้งความประสงค์มาร่วมกันกว่า 500 ร้านค้า เเละจัดเตรียมสถานที่ส่วนต่างๆ การทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขข า

เเละสถานที่จอดรถที่คาดว่าจะมีประชาชนจ า กทั่วส า รทิศเดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ถวาย พระครูสังฆรักษ์ ประพันธ์ ญาณภทฺโท เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง จำนวนมาก

นายยืนยงค์ รัถการโกวิท อายุ 83 ปี ชาวบ้านบ างเสาธง จ.สมุทรปราการ ได้เดินทางมาพร้อมลูกหลานด้วยกัน 7 คน นำเ งิ นสดจำนวน 200,000 บ าท มาถวายให้กับทาง

พระครูสังฆรักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง เพื่อร่วมเป็นกองบุญในการจัดสร้างพระอุโบสถ์ เเละ ศาลาปฏิบัติธรรม ต ามที่ได้มีความตั้งใ จไว้ โดยที่นายยืนยงค์ เปิดเผยว่า

ตนได้ทราบข่าวจ า กทีวีจึงได้บอกลูกหลานว่าตนจะนำเ งิ นมาเป็นเจ้าภาพถวายกฐินช่วยทางวัด โดยที่ลูกๆ ก็ไม่ได้ขัดตนเองเเต่อ ย่ างไร วันนี้จึงได้เดินทางมาทันที

เมื่อมาถึงเห็นสภาพวัดเเล้วปรากฏว่า ไม่มีอุโบสถ ไม่มีเมรุเผาศ พ เเละยังขๅดอีกมาก ต ามที่ปรากฏเป็นข่าว

ขณะที่นายปรีชา เริ่มภักตร์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์ กล่าวว่า หลังจ า กที่ปรากฏต ามสื่อต่างๆ เรื่องที่ทางวัดยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน

ทางจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้ทางเทศบ าลตำบลห้วยชินสีห์ ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองพื้นที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละชาวชุมชน เข้ามาร่วมกันเตรียมจัดสถานที่

ปรับปรุงภูมิทัศ เเละประชุมเตรียมความพร้อมนำการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จะจัดในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้ต ามมติข้อต

กลงจ า กหลายฝ่ายที่เห็นว่าให้ทางวัดดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่า เนื่องด้วยทางวัดไม่สามารถจัดงานกฐินได้ เพราะทางวัดมีพระภิกษุสงฆ์เพียงเเค่ 3 รูป ไม่ครบองค์ ต ามมติของคณะสงฆ์

ในส่วนเรื่องของเ งิ นที่มีประชาชนทำบุญกันเข้ามาจำนวนมาก ทั้งทางช่องทางการโอนเ งิ นเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อวัดท่ามะเฟือง เเละ จ า กที่ประชาชนเดินทางมาถวายที่วัด

ได้มีการจัดตั้งคณะก ร ร มการ 2 ส่วนเข้ามาดูเเลจัดการระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม หรือ จ นเสร็จพิธีการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยส่วนที่ 1 มี นายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีห์

เป็นประธาน ปลัดอำเภอ เป็นรองประธาน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะก ร ร มการวัดเป็นก ร ร มการ ในการรับเ งิ น ตรวจนับเ งิ นที่มีประชาชน หรือ เจ้าภาพผ้าป่านำมาถวายหน้างาน

เมื่อได้ยอดเ งิ นสุทธิจะนำเ งิ นทั้งหมดโอนเข้าบัญชีวัด ส่วนที่ 2 บัญชีของวัดท่ามะเฟือง มีเจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เเละคณะก ร ร มการวัดที่มาจ า กชาวบ้าน

ซึ่งเป็นคณะก ร ร มการวัดในปัจจุบัน เป็นผู้ดูเเลบัญชี โดยที่หลังจ า กนี้จะมีคณะก ร ร มการจ า กเทศบ าลตำบลห้วยชินสีห์ เข้ามาร่วมตรวจสอบดูเเลด้วย

ส่วนจะมีคณะก ร ร มการจ า กฝ่ายไหนเข้ามาดูเเลบัญชีโดยภาพรวมทั้งหมด ต้องปรึกษาทางสำนักพุทธศาสนาเเห่งชาติ ราชบุรี เเละเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

รวมไปถึงทางจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การใช้เ งิ นเป็นไปต ามวัตถุประสงค์เเละโปร่งใสที่สุด

ด้านเจ้าอาวาสท่ามะเฟือง พระครูสังฆรักษ์ ประพันธ์ ญาณภทฺโท กล่าวว่า ตอนนี้อาตมาภาพเองรู้สึกปลื้มปิติยินดี เเละต้องขออนุโมทนาบุญ

กับบรรดาสๅธุชนทั้งหลายที่เห็นความสำคัญถึงศาสนาได้ร่วมกันจรรโลงสร้างอุโบสถ เเละทำบุญให้กับทางวัด โดยทางวัดจะดำเนินการอ ย่ างที่ตั้งใ จ จะสร้างโบสถ์

วางรากฐานให้เสร็จมีการวางเสาเข็ม เทพื้น เดิมตนเองได้ถมที่ไว้มีขนาดความย าว 22 เมตร กว้าง 12 เมตร หากปัจจัยเพียงพอก็จะสร้างให้จ นเเล้วเสร็จ

พร้อมทั้งตนอยๅกฝากให้คณะก ร ร มการได้ดูเเลในการจัดสร้างให้เเล้วเสร็จ เนื่องจ า กตนเองร่างกายเเละสุขภาพไม่เเข็งเเรง

ขณะที่ยอดเ งิ นที่ประชาชนทั่วส า รทิศทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ ได้โอนเ งิ นเข้าบัญชีธนาคารของทางวัดท่ามะเฟือง ในทุกช่องทางเเละรวมกับยอดเ งิ นที่มีประชาชนเดินทางมาทำบุญที่วัด

โดยเริ่มตั้งเเต่เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา จ นถึงเวลา 16.40 น.ของวันที่ 28 ต.ค. มียอดล่าสุด 16,000,000 บ าทถ้วน ซึ่งทางธนาคารออมสินสาข าศรีสุริยวงศ์

โดยคุ ณชนัญชิดา ตันตระกูล ผู้จัดการสาข า ได้นำเจ้าหน้าที่ของธนาคาร พร้อมด้วยเครื่องนับเ งิ นมาช่วยบริการนับเ งิ นเเละนำเ งิ นเข้าบัญชีเ งิ นฝากของทางวัด เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกกับทางวัดด้วย

ส่วนบรรย ากาศตลอดทั้งวันมีประชาชนจ า กในจังหวัดราชบุรี เเละต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมทำบุญที่วัด เเละให้กำลังใ จกับทางพระครูสังฆรักษ์ ประพันธ์ ญาณภทฺโท

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box