เล้าไก่สร้างแบบประหยัดงบ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ ที่เราสามารถหาได้ทั่วไป

สำหรับเพื่อนๆ ที่บอกว่าอย ากเลี้ยงแต่ไม่มีพื้นที่ ส่วนนี้ก็สำคัญครับ  แต่ทว่าเล้าไก่นั้นจริงๆ แล้วไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเท่าไรครับ เรามีพื้นที่น้อยก็เลี้ยงไก่ได้ครับ อย่างเช่นที่ผู้เขียนเองจะนำมาให้ดูในวันนี้ เป็นเล้าไก่ที่ไม่ใหญ่ เพียงแต่เราสร้างไว้ให้เค้าได้หลับนอน เพราะในช่วงตอนกลางวันเค้าก็จะออกหากินต ามพื้นที่โดยรอบ หรือต ามอาณาเขตที่เราล้อมไว้ พอถึงใกล้พบค่ำหลังจ า กที่เราให้อาหารเค้าเสร็จแล้ว เค้าก็จะเข้าไปนอนที่เล้า กล่าวคือเวลาที่อยู่ในเล้านั้นเป็นเพียงเวลาหลับนอน และก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ ส่วนเล้าได่ที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันครับ

เล้าไก่นี้เป็นแบบเล้ายกพื้นสูงเพื่อกั้นไม่ให้สิ่งมีชี วิ ตอื่นเข้ามา ทำให้เค้าไม่สะดวกต่อการเป็นอยู่ อีกอย่างเมื่อถึงฤดูฝนพื้นนั้นก็จะดูเฉอะแฉะทำให้เปื้อนเลอะต่อตัวเค้า หากเราทำยกพื้นสูงแบบนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดกับตัวเค้า

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ จ า กที่เห็นในภาพนั้นจะเป็นไม้ไผ่และไม่ยูคาเป็นส่วนใหญ่ การทำนั้นก็นำไม้ไผ่มาต่อเรียงกันเป็นผนังกั้นคอกส่วนของไม้ยูคานั้นเป็นเสาและเป็นโครงหลังคา

ผนังเสริมด้วยต าข่ายรอบอีกชั้น ยึดติดด้วยเชือกฟาง ซึ่งเป็นวัสดุที่เราลงทุนน้อยและช่วยให้เราประหยัดงบได้ง่าย และเมื่อถึงคราวที่เราต้องการขย ายเพิ่ม ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องสร้างเพิ่มใหม่ หรือไม่ต้องถอดถอน เราสามารถต่อเติมได้เลย

พื้นที่ภายในเป็นพื้นที่ให้เค้าได้หลับนอน สานด้วยไม้ไผ่เป็นพื้นให้เค้าได้อยู่

สำหรับหลังคานั้นมุงด้วยกระเบื้องเก่า ที่เราพอที่จะหาได้ต ามบ้านทั่วไป หรือขอต ามญาติพี่น้อง ที่เค้ามีอยู่แล้วแต่ไม่ใด้ใช้ เราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใหม่ได้

สำหรับพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ๆ มีต้นไม่น้อยใหญ่ ส่วนนี้สามารถให้เค้าได้อยู่อาศัยได้ และเป็นที่หลบแดดได้ด้วย ส่วนเพื่อนๆ ที่อย ากจะสร้างให้ไก่ได้อาศัย ต ามรูปแบบของเล้านี้ ก็ติดต่อไปต ามเหล่งที่มาท้ายบทได้ต ามสะดวกเลยนะครับ

แหล่งที่มา Wit Prawit Pooyongbee

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box