Wednesday, 29 November 2023

หญ้าซิกแนลเลื้อย ทางเลือกใหม่ของผู้เลี้ยงวัว ที่ต้องการจะปลูกให้วัวกิน

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกหญ้าเลี้ยงวัว ก็คือหญ้า ซิกแนลเลื้อย เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตเร็ว อยู่ในพื้นที่ๆมีน้ำแช่ได้ ลำต้นนั้นจะมีขนาดย าวได้ถึง 2 เมตร มีความทนต่อสภาพแห้งแล้งของบ้านเราได้ดี ถ่าหากเราจะปลูกไว้เป็นท่อนพันธุ์นั้น จะใช้ระยะเวลา 60 – 70วัน แต่ถ่าหากจะปลูกให้วัวได้กินจะอยู่ที่ 40-50 วัน ก็สามารถให้วัวกินได้เลยครับ

เป็นหญ้าที่มีลำต้นอ่อนอวบ ผลผลิตต่อไร่จะได้สูงมาก ไม้แข้งวัวสามารถรับประทานได้เลย ไม่ต้องบดเหมือนกับหญ้าบ างชนิด สำหรับการปลูกเราก็ปรับหน้าดินให้เสมอเพื่อการให้น้ำที่ทั่วถึง

การปลูกนั้นเรานำท่อนพันธุ์ไปโรยต ามหน้าดิน ให้ท่อนพันธุ์นั้นติดกับดินไม่ใช้ว่า หลังจ า กนั้นประมาณ 7 วัน หญ้าก็จะเริ่มงอกขั้นมา อัตราในการรอดของเค้าอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็น

ปริมาณต่อไรที่ใช้ท่อนพันธุ์ในการขย าย จะใช้ท่อนพันธุ์ 400 -500 กิโลกรัม จ า กจ า กหญ้าบ างชนิดจะใช้ประมาณ 700 – 800 กิโลกรัม

การให้น้ำนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 7 วันครั้ง ก็ดูที่ดินว่ายังมีความชุ่มหรือไม่ หากเห็นว่าเริ่มแห้งหรือหญ้าเริมเหลือง ก็ลดระยะเวลาการรดน้ำถี่เข้ามาอาจจะเป็น 4-5วันครั้ง เพราะอากาศร้อนและเป็นช่วงฤดูแล้ง

การรดน้ำนั้นหากทำเป็นสปริงเกอร์ได้ก็จะดีจะทำให้น้ำนั้นถั่วถึงทุกพื้นที่ในการปลูก แต่หากไม่สะดวกก็สามารถต่อสายย างเปิดใสได้เลย

หญ้าชนิดนี้ เหมาะที่จะปลูกให้ วัว – กระบือ ไว้รับประทาน จะเป็นการเหมาะมาก เพราะลำต้นอ่อนถึงแม้จะโตเต็มที่ สำหรับเพื่อนๆที่ยังหาหญ้าที่จะปลูกให้วัวกิน ก็ลองนำหญ้าชนิดนี้ไปปลูกดูครับ อาจจะเหมาะกับพื้นที่ของท่านก็ได้ครับ

ข้อมูลภาพและประกอบ เกษตรอินดี้ วิถีชนบท

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box