บู ช า เต่าเรือน ไหว้หลวงปู่หลิว สมปราถนา โชค ล า ภ ร่ำ ร ว ย

ประวัติหลวงปู่หลิว

ชี วิ ตในวัยเด็กของท่านแตกต่างจ า กเด็กในวัยเดียวกัน เพราะท่านเป็นคนกตัญญูที่ช่วยเหลืองานบิดามารดาทั้งการทำ ง า น ช่างและทำไร่ไถนาเป็นประจำ เมื่อเติบใหญ่แต่ง ง า น และมีลูก 1 คน แต่เมื่อ อายุ 27 ปี

ท่านก็เบื่อห น่ า ย กับการใช้ชี วิ ตฆราวาส จึงได้ตัสินใจอุปสมบท ณ พัทธสีมาพระอุโบสถ วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2478 โดยมีหลวงพ่อโพธาภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่หลิวได้รับฉาย า “ปณฺณโก” แปลว่าผู้บริบูรณ์แล้ว เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้มาจำพ ร ร ษ า ณ

วัดหนองอ้อ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน หลังจ า กนั้นท่านก็ได้ไปกราบและร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ชื่อดังหลายท่านทั้ง หลวงพ่อแดง

วัดเข าบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี, พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน จ.นครศรี ธ ร ร ม ราช และหลวงพ่ออุ้ม จ.นครสว ร ร ค์ ได้ปฏิบัติธ ร ร ม บำเพ็ ญ ศี ล อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ทั้งหมด 74 พรรษา หลวงปู่หลิวได้ละสังข าร พ.ศ.2543 ณวัดหนองอ้อ จ.ราชบุรี รวมอายุ 95 ปี

ปัจจุบัน ภายในวิหารวัดไร่แตงทอง จะมีรูปปั้นของหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือน สูงถึง 8.5 เมตรที่ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาต่างแวะเวียนมาเคารพสักการะไม่ข าดสาย

ท่านเป็นพระผู้มีเมตต าบ า ร มี ถือสันโ ด ษ มีลูกศิ ษ ย์มากมาย เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน หลวงปู่หลิวท่านยังเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบั ติ ดี ปฏิบั ติ ชอบ มีความเมต ต า ต่อญาติโยม อีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยพุทธาคมอันแก่กล้า

จึงไม่แปลกว่าในปัจจุบัน มีผู้ศรัทธานิ ย ม บูชาหลวงปู่หลิว อ ย่ า ง กว้างขวางท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคม เป็นผู้สร้างและปลุกเสกพญาเต่าเรือน เครื่องรางที่มีอานุ ภ า พ แ ร ง

ให้ผลด้านโชค ล า ภ เมตต า มห า นิ ย ม ค้าข า ย ด้วยประสบ ก า ร ณ์ ของผู้บูชาจึงทำให้พญาเต่าเรือน

ได้รับความนิยม อ ย่ า ง มากมาจ นถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันตลอดจ นเครื่องรางพญาเต่าเรือนของท่านอย่ า งกว้างขวาง

เพราะเชื่อว่าบ ารมีของหลวงปู่หลิวและพญาเต่าเรือนจะบันดาลโชคล า ภ และความปร า ร ถ น า ให้กับผู้ศรัทธาจึงมีคาถา “ขอ ล า ภ หลวงปู่หลิว” ให้ผู้ศรัทธาได้ ส ว ด บู ช า เพื่อขอพึ่งบ า ร มี หลวงปู่หลิวดังต่อไปนี้

คาถาขอลาภหลวงปู่หลิว (ตั้งนะโม 3 จบ)

จะขอลาภหลวงปู่หลิว จะมะหา เถรา สุวรรณณะ มามา ระชะ มามา เพชรชะ มามา อาหาระ มามา ข าทะ นียะ มามา

โภชะนียะ มามา สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม นะชาลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ (ท่อง 1 จบ)

คาถาบูชาพญาเต่าเรือน

นะมะ พะทะ นาสัง สิโม สังสิ โมนา สิโม นาสัง โมนา สังสิ นะอุ ทะกะ เมมะ อะอุอะ (ท่อง 5 จบ หรือ 9 จบ)

ตั้งอธิษฐานในสิ่งที่ตั้งใจไว้และอย่าลืมสวดด้วยจิตที่ตั้งมั่น ตั้งสมาธิให้ดี ที่สำคัญต้องปฏิบัติดี ทำทานไปพร้อมกันและสม่ำเสมอ เพื่อความเป็นสิริมงคลและบุญกุศล หนุนนำ ให้มีแต่โชคดี ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความโชคดีด้วยเทอญ สาธุ

ขอขอบคุณข้อมูลจ า ก : amulet4u.com, thethaiger

เครดิตภาพ : เพจตำนานเล่าข านพระผู้ทรงฌานอภิญญาครูบ าอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคม

เรียบเรียง: 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box