10 วิธีฝึกเป็นคนพึ่งพาตนเองได้ ทำให้คุณมีอิสระ และจะยิ่งมีความสุขมากขึ้น

การพึ่งพาตัวเองได้นั้น เป็นทักษะสำคัญ สำหรับผู้ที่อย ากควบคุมชี วิ ตตัวเองได้ มากขึ้น และอย ากบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องการ ให้ใครช่วยการพึ่งพาตัวเอง ได้มากขึ้นทำให้คุณมีอิสระ ที่จะทำในสิ่งที่อย ากทำ โดยไม่ต้องสนใจว่า

ใครจะคิดอย่างไรและ จะทำให้คุณค้นพบทาง แก้ปัญหาต่างๆในแบบของตัวเองอีกด้วยนอกจ า กนี้จ า กการศึกษายังพบว่ายิ่งเราพึ่งพาตัวเองได้มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น

เป็นเพราะว่าคนเราจะสัมผัสได้ถึงความโล่งใจ และความเบิกบ านใจเวลาที่เราสามารถควบคุมชี วิ ตตัวเอง ได้อย ากรู้แล้วใช่ไหมล่ะ ว่าต้องทำอย่างไร ไปทำต ามขั้นตอนเหล่านี้ กันเลย

1.ยอมรับตัวเอง

คุณไม่สามารถสร้างตัวตน ที่แข็งแกร่งและ เป็นอิสระได้ หากคุณไม่สามารถใช้ชี วิ ตอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นยอมรับร่างกายของคุณบุคลิก ของคุณความคิดเห็น ของคุณทางเลือกของคุณความชอบของคุณและเรื่องราวชี วิ ตของคุณอย่าพูดไม่ดี กับตัวเอง ทุกคนสามารถแข็งแกร่งได้

ทุกคนต่างมีเรื่องให้ต้องอดทนและพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองกัน ทั้งนั้นทิ้งความผิดพลาดต่าง ๆ ไว้กับอดีต และเรียนรู้จ า กมันพย าย าม เปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนที่ดีขึ้น

และที่สำคัญที่สุดก็คือรักตัวเอง การยอมรับตัวเอง เป็นส่วนสำคัญของการเป็นคนพึ่งพาตัวเองได้เพราะการยอมรับตัวเองจะป้องกัน ไม่ให้คุณพย าย ามทำตัว เหมือนคนอื่น

2.เชื่อมั่นในตัวเอง

ถ้าขนาดคุณยังไม่เชื่อมั่น ในตัวเองแล้วใครล่ะ จะมาเชื่อคุณเราทุกคนแตกต่างกัน และมีเรื่องให้พูดต่างกันไม่มีใครพูดอะไร แทนคุณได้และไม่ใช่ ทุกคนที่จะเห็นด้วย กับสิ่งที่คุณพูดและเหตุผลสำคัญ

ว่าทำไมคุณถึงต้องมั่นคง ในสิ่งที่คุณเป็นก็เพราะว่า สุดท้ายแล้ว คนที่จะอยู่กับคุณตลอดไปก็คือตัวคุณเอง และไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการเชื่อมั่น ในตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองจะทำให้คุณเชื่อมั่น ในการตัดสินใจของตัวเอง แม้ว่ามันจะค้านกับความคาดหวัง ของคนอื่น

หรือแม้แต่ความคาดหวัง ของสังคมโดยสิ้นเชิง ก็ต ามถ้าคุณไม่มีศรัทธา ในตัวเองคุณจะลังเลและหันไปพึ่งคนอื่นทุกครั้ง ที่คุณต้องตัดสินใจ ก้าวออกมาจ า กจุดนั้น ให้ได้

3.ยอมรับโลก

คนที่พึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่ คนทะนงตัว และไม่ได้เชื่อว่าเผ่าพันธุ์ มนุษย์ทุกคน โ ห ด เหี้ยม คนที่พึ่งพาตัวเองได้คือคนที่มองเห็นทั้งด้านดี และด้านที่ เ ล ว ร้ า ย ของโลก และเลือกที่จะเข้มแข็ง เพื่อตัวเอง

และผู้อื่นคุณไม่ได้พึ่งพาตัวเองได้ เพราะคุณไม่เชื่อใจ ใครเลยคุณไม่ได้พึ่งพาตัวเองได้เพราะคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นทำต ามคำแนะนำต่อไปนี้ เลือกที่จะยอมรับโลกและตัดสินใจ

ว่าจะเข้มแข็งการยอมรับโลก และความซับซ้อนของโลก  จะช่วยให้คุณเห็นว่า โลกนี้มีวิถีชี วิ ตมากมาย นับไม่ถ้วนไม่มีใครมาบังคับ ให้คุณต้องเลือกใช้ชี วิ ต แค่แบบใดแบบหนึ่ง

4.เป็นอิสระ ทางอารมณ์

เป็นไปได้ว่าคุณอาจ จะพึ่งพาคนอื่น ในการสร้างแรงสนับ สนุนทางอารมณ์ อาจจะเป็นพ่อแม่ แฟนหนุ่มหรือ แฟนสาวหรือเหล่าเพื่อนสนิทแสนดี แม้ว่าคุณจะสามารถ พึ่งพาคนเหล่านี้ ได้ตลอดชี วิ ต

แต่จะดีกับตัวคุณเองมากกว่า ถ้าคุณตระหนักได้ ว่าทุกคนในชี วิ ตที่คุณ พึ่งพาอยู่นั้น วันหนึ่งเข าจะต้องจ า กคุณไปบ างคนอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่น บ างคนอาจจะเลิกคุย กับคุณและสุดท้าย ทุกคนก็ต้อง ต า ย คนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป ก็คือตัวคุณเอง ถ้าคุณมีตัวเอง เป็นที่พึ่งทางอารมณ์

คุณจะไม่มีวันผิดหวังเลยการผูกพัน กับคนสำคัญ ในชี วิ ตสัก 2–3 คนนั้น ไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยให้คนพวกนี้ มากำหนดระดับความสุข ของคุณคุณ ต้องเป็น คนกำหนดเอง

5.สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง

คนอื่นๆไม่ได้สนใจและจะไม่มีวันสนใจ ความสำเร็จ ของคุณมากเท่ากับตัวคุณเอง แรงขับเคลื่อนและความสำเร็จเป็นเรื่องของนิสัย คุณต้องเลิก นิสัยที่ไม่ดีอย่างการผัด วันประกันพรุ่ง

และ สร้างนิสัยการวางแผนที่ดีขึ้น มาแทนคนที่ประสบความ สำเร็จมากที่สุดในโลกไม่ใช่ คนฉลาดที่สุดหรือดูดีที่สุดเสมอไป แต่ไม่ว่าพวก เข าจะมีพรสวรรค์ หรือ ของขวัญอะไร

ที่ฟ้าประทานให้สิ่งที่พวกเข าทำ คือ ตอกย้ำความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยชัยชนะครั้งแล้ว ครั้งเล่าทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ แรงจูงใจต่าง หากที่ทำให้คุณรู้ วิธีที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

จ า กในโรงเรียนสร้างความมั่นใจใ นการออกเดต และเรื่องทุกเรื่อง ในชี วิ ตของคุณถ้าคุณอย ากประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน คุณต้องทำเพื่อใ ห้ตัวเองมีความสุขไม่ใช่ ทำเพราะอย ากให้ครอบครัว พอใจเช่นเดียว กับการเรียน ถ้าคุณอย ากได้เกรดดีมาก ๆ

ก็ควรทำเพราะทำแล้ว ตัวเองมีความสุขไม่ใช่ ทำเพราะอย ากให้ครอบครัวดีใจอย่าจูงใจตัวเองให้ลดน้ำหนัก ตีพิมพ์หนังสือ หรือ สร้างบ้านเพราะ แค่อย ากทำให้คนอื่น ประทับใจ แต่ให้ทำเพราะคุณอย ากขับเคลื่อนตัวเองไป สู่ความสำเร็จ ทำเพื่อตัวคุณเอง

6.มีตัวเองเป็นฮีโร่

ไอดอลของคุณ อาจช่วยสร้างแรงบัลดาลใจ และชี้แนะแนวทาง การใช้ชี วิ ต ให้กับคุณการมีใครสักคนที่มีค่านิยมแบบเดียวกัน กับคุณและ คุณก็นับถือเข าอย่างสุดหัวใจนั้น ไม่ใช่เรื่องผิด แต่สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุด

ก็คือคุณต้องมองเห็นตัวเอง เป็นฮีโร่ เป็นคนหนึ่งที่ จะทำหรือพูดอะไร ก็ได้อย่างที่ใจนึกตั้งมั่นที่จะเป็นตัวของตัวเอง และเป็นให้ดีที่สุด ตราบใด ที่คุณยังไม่สามารถ นับถือตัวเองได้คุณก็จะไม่มีวันเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ อย่างแท้จริง เช่น กันหลีกเลี่ยงการยกย่องเพื่อน ๆ

หรือคนรู้จักในวงสังคม ของคุณเป็นไอดอล เพราะจะยิ่งทำให้คุณลืม ทำเรื่องของตัวเอง

7.ยอมรับว่าชี วิ ตไม่ยุติธรรม

พ่อแม่ของเราห่วงใยเรามากจ น ยอมทุ่มเททุกอย่าง เพื่อเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาในสภาพแวดล้อม ที่มีความเท่าเทียม และความยุติธรรม แต่ปัญหาใหญ่ ในโลกปัจจุบัน

ก็คือโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ได้หมุนต าม ความเท่าเทียมแ ละความยุติธรรมเสมอไปกฎเกณฑ์ในโลกนี้ ถ้าไม่ปกป้องคนส่วนใหญ่ (ซึ่งคุณก็อาจจะไม่ได้ เป็นหนึ่งในนั้น)

ก็ปกป้องคนที่มีเ งิ นและอำนาจ คุณจะถูกปฏิบัติ อย่างไม่เท่าเทียมอันเนื่องมาจ า กความอยุติธรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสีผิว ความฉลาด ความสูงน้ำหนัก

จำนวนเ งิ นที่คุณมีความคิดเห็น เพศและทุกอย่าง ที่เป็นส่วนประกอบสร้างตัวตนของคุณแต่ไม่ว่าคุณจะถูกปฏิบัติอย่างไร คุณก็ต้องมีความสุข กับชี วิ ตให้ได้ แต่อย่าให้ความอยุติธรรม มาปิดกั้นไม่ให้คุณทำในสิ่งที่อย ากทำ เช่นคุณอาจ จะอย ากเป็นบุรุษพย าบ าลเป็นทหารหญิง ในกองทัพหรือเป็นคนแรก ในตระกูลที่เรียนจบมหาวิทย าลัย ลงมือทำเลยอย่ามัวแต่บอกตัวเอง ว่าสิ่งที่คุณฝันมันไม่มีทางเป็นจริง ในโลกปัจจุบัน ที่คุณอยู่

8.เลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร

ข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่สุด ของการเป็นคนพึ่งพาตัวเองได้ เพราะถ้าคุณมัว แต่รอคนอื่น มาบอกว่าเพลงที่คุณฟังเจ๋งไหมหรือเสื้อผ้าที่คุณใส่น่ารัก หรือ เปล่าคุณคงจะไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอก ขอแค่คุณชอบอย่างอื่น ก็ไม่สำคัญแล้ว

เลิกกังวลว่าคนอื่น จะตัดสินเรื่องในชี วิ ตของคุณอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้า ที่คุณใส่อาชีพที่คุณเลือกหรือคนที่คุณเลือกมาเป็นคู่ชี วิ ต เพราะเรื่องเหล่านี้ คนตัดสินใจคือคุณไม่ใช่ คนอื่นแต่ถ้าคุณยังมีความคิดน่ารำคาญ ผุดขึ้นมาในหัวตลอดว่า “แต่คนอื่นเข าจะคิดอย่างไร

ถ้า…”ก็เท่ากับว่าคุณกำลังหยุดตัวเอง ไม่ให้ทำในสิ่งเป็นตัวตน ของคุณอยู่นะ

9.อย่าแค่คิดว่าคุณเจ๋งที่สุด

พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นด้วย ความคิดเห็นสำคัญ กับแรงจูงใจของคุณมากที่สุด แต่คุณจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ เริ่มง่าย ๆ จ า กการรับผิดชอบ

งานของคุณด้วยศรัทธาอ ย่างแรงกล้าในตัวเองว่า คุณสามารถรับมือ กับสิ่งที่เข้ามาได้เพราะคุณเคยทำสำเร็จมาก่อนมาก กว่าจะพย าย าม บรรลุเป้าหมาย เพราะคุณรู้สึก

กระตือรือร้นหรือไม่แน่ใจ อยู่ข้างในความกระตือรือร้น และความไม่แน่ใจสร้างความสำเร็จเพียงเล็กน้อย แต่ก็ไม่ทำให้คุณรู้สึก แย่กับตัวเอง

10.สร้างข้อมูล ของตัวเอง

ดูและอ่านข่าวจ า กหลาย ๆ แหล่งติดต ามข่าวสารให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้และรับฟังเรื่องราวทุกเรื่องทั้ง 2 ด้านก่อนสร้างความคิดเห็นของตัวเองขึ้น

มาคุณสามารถคุยกับคนที่มีพื้น เพต่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลในหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแต่อย่าให้คนอื่น มาบอกว่าคุณต้อง คิดอย่างไรตั้งเป้าไว้เลยว่าจะอ่านหนังสือ ให้ได้มากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดี หรือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็ต ามเพราะการเป็นคนมีคลังข้อมูลเยอะจะทำให้คุณไม่กลาย เป็นผู้ต าม และทำให้คุณมีความคิด เป็นของตัวเอง มากขึ้นด้วย

ขอบคุณ w i k i h o w

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box