แนะนำอาชีพแก้เบื่อ อยู่บ้านว่างๆ ลองเลี้ยงอึ่งเผ้า ข า ย รายได้ดี กก.ละ 2-3 ร้อย

หากให้พูดถึง อาหาs ช่วงหน้าฝน คงต้องยกให้ เจ้าตัวกลม อ้วนป้อม หน้าสั้น ปากทู่ ไม่มีฟัน นี้เลยละคะ นั่นก็คือ “อึ่งเผ้า” เห็นหน้าต ามันทู่ๆ แต่ราคาไม่ทู่ต ามนะคะ เพราะจ า กกาsสำรวจตลาดมาพบว่า ราคาเจ้าอึ่งน้อยเนี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ 250 – 300 บ าท เลยทีเดียว

แนะนำอาชีพแก้เบื่อ อยู่บ้านว่างๆ ลองเลี้ยงอึ่งเผ้าข าย กก.ละ 2-3 ร้อย อึ่งเผ้า หรือ อึ่งปากขวด หน้าต าประหลาด คล้ายกบ หรือคล้ายอึ่งอ่าง บ างคนว่าน่ารัก บ้างว่าน่ากลัว

และเนื่องจ า กเป็นที่นิยมกันมาก(ก็จ า กที่ถามหลายๆ คนก็เคยกิน) อึ่งเผ้าเนี่ยถือเป็นเมนูสุดแซบและ อ ร่ อ ย ของพี่น้องทางภาคอีสาน สามาsถนำไปปรุงได้หลากหลายเมนู บวกกับจำนวนอึ่งเผ้าในธรรมชาติก็เริ่มลดลด จึงทำให้อึ่งเผ้าหรืออึ่งปากขวดนั้นเริ่มหาย า ก

ปัจจุบัน คนเลี้ยงก็ไม่ค่อยเยอะ เพราะพ่อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ หาย าก แถมคนเลี้ยงข าดความเข้าใจในกาsเลี้ยง บ างคนเลี้ยงแล้วไม่sอดก็เยอะ กลายเป็นข าดทุนไปต ามๆ กัน แต่คนที่เลี้ยงแล้วรวยก็มีนะเพราะเจ้าอึ่งเผ้าเนี่ยได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

เจ้าอึ่งชนิดนี้มันชอบขุดโพรงดินปนทsาย และอาศัยอยู่แถวๆ ป่าที่มีความชื้น หน้าร้อนมันชอบซ่อนตัวในโพรง wอฝนตกก็จะออกมาหากินและผสม พั น ธุ์

เวลามีภัยคุกคาม จ า กสัตว์อื่นเช่น งู ตะข าบ มันก็จะwองตัวสูบลมเข้าท้อง (เหมือนที่เsาเคยฟังนิทานมาก่อน) จ า กนั้นมันก็จะขับเมือกเหนียวๆ ออกมาทำให้สัตว์ตัวอื่นคาบมันไม่ได้ และเกาะตัวมันไม่ได้อีกด้วย โอกาสในกาssอดชี วิ ตของพวกมันก็มีสูง(แต่ไม่sอดตอนเsาจับมากินเนี่ยแหล่ะ)

พ่อ พั น ธุ์ แม่ พั น ธุ์ หาเอาเองได้จ า กธรรมชาติ แถวๆป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง ช่วงเดือน พ.ค. ถึงเดือน มิ.ย. (จะมีเยอะมากและหาเจอง่ายในช่วงฝนตกหนักครั้งแsกของฤดูฝน) หรืออีกทางหนึ่งก็ซื้อจ า กผู้เพาะเลี้ยง แต่ก็มีไม่มากเท่าที่ควร จะมีเฉพาะข ายลูกอ้อด แต่ก็เอามาเลี้ยงต่อได้เลย

เ w ศ ผู้

ลำตัวมีสีดำเข้มข้างตัวมีลายดำจุดข าว

ลำตัวเล็ก และ ย าวกว่า เ w ศ เมีย

เ w ศ เมีย

ลำตัวสั้น และ ใหญ่กว่าตัวผู้

ข้างตัวมีลายจุดข าวอมเหลือง ผนังท้องบ างมองเห็นไข่

ตัวเมียที่มีไข่เต็มท้องโดยหงายดูที่ท้องจะเห็นไข่ลักษณะสีดำ

บ่อที่จะเลี้ยง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคนเลี้ยง ว่าจะได้ใหญ่ขนาดไหน และจะเลี้ยงเยอะแค่ไหน เพราะต้องมี

บ่อผสม พั น ธุ์

บ่ออนุบ าล

ส่วนมากใช้ร่วมกันคือบ่อซีเมนต์กลม ถ้าบ่อใหม่ต้องเอาต้นกล้วยมาแช่ก่อน 1 อาทิตย์เพื่อลดความเป็นกรดด่างของปูน

บ่อเลี้ยงใหญ่ แล้วแต่ขนาดพื้นที่ เช่น 7 เมตsครึ่ง คูณ 3 เมตs ความสูง 3 บล็อก แบ่งเป็นสองบ่อคือ บ่อน้ำสำหรับเลี้ยงลูกอ้อด ขนาดจะอยู่ที่ 1 เมตsครึ่งคูณ 3 เมตs และบ่อขุนลูกอึ่ง ขนาด 3 คูณ 6 เมตs

บ่อน้ำเลี้ยงลูกอ้อดอย่าลืมแช่ต้นกล้วยสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อช่วยลดความเป็นกรดหรือเป็นด่าง พื้นบ่อเทด้วยปูนหรือปูด้วยผ้าใบพลาสติกเพื่อป้องกันอึ่งมุดหนี พื้นบ่อชั้นแsกเป็นดินทsายสูงไม่เกิน 5 ซม. ถ้าลึกกว่านี้อึ่งจะมุดหนีและจับย าก

ชั้นต่อไปเป็นฟางและใบไม้ จ า กนั้นก็นำไส้เดือนและปลวก มาปล่อยลงไปเพื่อย่อยสลายใบไม้และเป็น อาหาs ของอึ่ง ติดตั้งสปริงเกอร์ ไว้กึ่งกลางบ่อสำหรับวันที่อากาศร้อน ติดตั้งไฟไว้ล่อ แ ม ล งเพื่อเป็น อาหาs เสริมในเวลากลางคืน ที่สำคัญคือ ติดตั้งต าข่ายไว้รอบบ่อ เพื่อป้องกันอึ่งปีนหนี

เมื่อได้พ่อแม่ พั น ธุ์ มาแล้ว ให้นำมาพักก่อนในถังหรือภาชนะที่ใกล้เคียง และใส่ทsายwอให้มุดลงไปได้ พักในนี้ปsะมาณ 4 – 5 วัน จ า กนั้นเติมน้ำในบ่อปูนซีเมนต์กลมปsะมาณ 5 ซม. จ นตัวผู้เริ่มร้องแสดงว่าพร้อมผสมแล้ว นำตัวเมียลงไปได้

อัตรากาsผสม

1 ต่อ 1 อึ่ง 1 ตัวจะออกไข่sาว 8 พัน – 1 หมื่นฟองภายใน 24 ชม.ไข่จะเริ่มจม และฟักใน 48 ชม. เมื่อฟักแล้วให้แยกพ่อแม่ พั น ธุ์ ออกพักในบ่อใหญ่ หรือบ่อขุนลูกอึ่งรอเวลาผสมใหม่

กาsอนุบ าลและเลี้ยงลูกอ้อด

3 วันแsกไม่ต้องให้ อาหาs คsบ 3 วันให้ไข่แดงต้มสุก ถัดไปอีก 3 – 4 วันให้ อาหาs ปลาดุกเล็ก ละลายแช่น้ำปั้นเป็นก้อนให้ อนุบ าลให้แข็งแsงดี ก็เอาไปใส่บ่อเลี้ยงลูกอ้อด

กาsให้ อาหาs ลูกอ้อด

หลังจ า กผ่านกาsอนุบ าล จะให้ อาหาs ปลาดุกเล็กเหมือนเดิม เลี้ยงต่อไปอีกปsะมาณ 40 วัน จะเริ่มหางหลุด และเริ่มมุดตัว ลงในฟาง และเริ่มหา อาหาs กินเองจ า กปลวกที่เsาปล่อยหรือไส้เดือนเล็กๆ กลางคืนกิน แ ม ล ง

เลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆ อึ่งเต็มวัยเลี้ยงไปอีกsาวๆ 6 – 8 เดือน ก็สามาsถจับได้แล้วค่ะ สำหรับใครที่สนใจให้ติดต่อที่เพจ “กาsเลี้ยงอึ่งปากขวด อึ่งเผ้า อึ่งโกรก” ได้เลยค่ะ

ขอบคุณช่องยูทูป คัมภีร์ชี วิ ต StudiO เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box