ผ่านอะไรมาก็เยอะ ถ้าอายุเกิน 30 แล้ว ควรเลิกสนใจ 10 สิ่งนี้ดีกว่า

รู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมน่าหงุดหงิดใจของคนแก่ที่เห็น ๆ กันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่นิสัยที่เป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มสาว แต่ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมที่เพิ่งมาทำเมื่อย ามแก่ ส่วนหนึ่งมาจ า กความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและจิตใจ การคิดว่าตัวเองเป็นภาระ และการไม่ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลเท่าที่ควร

พฤติกรรมเหล่านี้มักทำให้ลูกหลาน คนใกล้ตัวหงุดหงิด รำคาญ เป็นความสูงวัยที่เรียกว่าแก่แบบกะโหลกกะลา หรือแก่แบบไม่มีคุณค่า ไม่มีใครอย ากเข้าใกล้ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ลูกหลานบอกว่ารับมือย ากที่สุด เพราะจะปล่อยไปก็ไม่ได้ จะอยู่ใกล้ก็วางตัวลำบ าก แถมคนแก่เองก็ไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีพฤติกรรมเหล่านี้ ดังนั้นมาเช็กกันหน่อยดีกว่าแก่แบบไหนคือแก่แบบกะโหลกกะลา ไม่มีคุณภาพ และเมื่อรู้แล้ว..ก็อย่าแก่ไปแบบนี้เด็ดข าด

ถ้าอายุมากขึ้นแล้ว 10 สิ่งที่ควรเลิกใส่ใจ เมื่ออายุ 30 เพื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและให้ชี วิ ตมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

1 เลิกต าม กร ะ แ ส อ ย่ า งเช่น รุ่นของมือถือ เสื้อผ้าแบรนด์เนม รองเท้ากระเป๋า เนื่องจ า กเมื่อwวกเราอายุมากขึ้นแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือเก็บ เ งิ น ให้มากกว่าค่าใช้จ่าย

2 ก า ร หยุดคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดเป็นสิ่งที่ดีมาก หยุดใส่ใจเรื่องของผู้อื่นได้แล้ว ควรที่จะรู้ว่าตนเองนั้นต้อง ก า ร ที่จะทำอะไรถึงจะมีความสุข มีเป้าหมายอะไรใน ก า ร ใช้ชี วิ ต อ ย่ ามัวที่จะสนใจผู้อื่นมากกว่าตนเองและครอบครัว

3 อ ย่ าสนใจคำซุบซิบนินทา หลีกหนีคนเหล่านั้นไปให้ไกลเนื่องจ า กท้ายที่สุดแล้วความคิดwวกเรานั้นจะทำให้wวกเราคิดมาก แล้วเมื่อwวกเราคิดมากก็ จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามา ทางที่ดีหลีกหนี ให้ไกลจะดีกว่า เอาเวลาไปทำ อย่ า งอื่นที่สำคัญได้มากมาย

4 อ ย่ าไปใส่ใจว่าผู้อื่น จะมองคุณอ ย่ า งไร แต่จงใส่ใจว่าตนเองมองตนเองว่ า อ ย่ างไรจะดีกว่า รักและดูแลคนในครอบครัวให้ดีให้มีความสุขก็เพียงwอแล้ว

5 บ างที ก า ร ฉลองงานวันเกิดแบบจัดเต็ม มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นแล้ว บ างครั้งรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ในบ างทีwวกเราอาจจะไปฉลองเบ าๆก็ได้ ไม่ต้องทำอะไรที่มันเกินตัว ฉ ล อ งแบบจัดเต็มในวันนี้ พรุ่งนี้ก็กินมาม่า มันดีหรือ

6 ใส่ใจในเรื่องของ โ ล ก โ ซ เ ชี ยล ให้น้อยลง แม้ว่าแชทของคุณจะเงียบ ก็ไม่ต้องไปเรียกร้องความสนใจโดย ก า ร โพสต์นู่นโพสต์นี่วิธีทำให้ผู้อื่นเข าเห็นใจหรอก

7 ก า ร ใช้ชี วิ ตโสดไม่ใช่ปัญหา หยุดเรียกร้องความสนใจจ า กผู้อื่น ก า ร โสดไม่ได้ทำให้ชี วิ ตของคุณล้มลงสักหน่อย แถม ก า ร โสดอ ย่ า งทำให้ชี วิ ตของคุณสบ ายดีอีกต่างหาก อยู่คนเดียวใช้ชี วิ ตคนเดียว ใช้ เ งิ น คนเดียวไม่ต้องใส่ใจใคร

8 ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด เลือกที่จะให้ผู้อื่นช่วย เลิกคิดจะขอ เ งิ น ผู้อื่นใช้ได้แล้ว โตเป็นผู้ใหญ่แล้วควรที่จะสร้างฐานะให้มั่นคงในหลายๆด้าน

9 ไม่ต้องไปสนใจ ไม่ต้องไปใส่ใจผู้อื่นว่าจะมองคุณอ ย่ า งไร ต้องใส่ใจความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ได้มากที่สุดก็wอ

10 สิ่งที่มีค่าที่สุด คือ เวลา เวลานั้นคือสิ่งที่มีค่าและถือว่าเป็นสมบัติที่ดีที่สุด คุณควรที่จะแบ่งเวลาอันแสนมีค่าให้กับอะไรและใครบ างคนที่สำคัญในชี วิ ต

คนทุกคนต้องการความรัก ความเอาใจใส่ การดูแลจ า กคนรอบข้างด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นจึงไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุที่ชอบเรียกร้องความสนใจ แต่คนวัยไหนก็เป็นได้ และถ้าบังเอิญที่บ้านมีคนสูงวัยที่ชอบเรียกร้องความสนใจ ขอให้ระลึกไว้เลยว่าเหตุเกิดจ า กตัวลูกหลานเอง ไม่ใช่ใครที่ไหน เพราะท่านข าดการดูแลเอาใจใส่ การปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ทำให้ผู้สูงอายุจำเป็นต้องเรียกร้องความสนใจเพื่อให้คนใกล้ชิดหันมาใส่ใจ

ถึงแม้ความแก่จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยง แต่จะแก่ไปแบบไหนเราเลือกได้ แก่แบบมีลูกหลานที่รักอยู่รอบตัว มีความสุขกับครอบครัว หรือแก่แบบกะโหลกกะลา ไม่มีใครอย ากอยู่ใกล้ เราสามารถเลือกได้ !

อย่างไรก็ต าม ทุกฝ่าย ทั้งลูกหลาน คนใกล้ชิด และตัวผู้สูงอายุเองต่างคนต่างก็ต้องทำความเข้าใจกันและกัน ไม่ต้องพย าย ามไปเปลี่ยนหรือแก้นิสัย แค่เข้าใจ เอาใจใส่ดูแลด้วยความรักทุกอย่างก็จะลงตัวเอง

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box