พ่อแม่ที่ดีจะต้องไม่ด่ าลูก… แต่จะสอนลูกด้วยการทำ 8 ข้อนี้เสมอ

พ่อ…แม่ ทุกคนคาดหวังและอย ากจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแต่อย่าลืมว่า…พ่อ…แม่ ก็ธรรม ด าเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะพย าย ามแค่ไหนก็ต ามย่อมมีบ างครั้งที่พล าดหรือเผลอทำร้ ายจิตใจลูกไปโดยไม่รู้ตัวและจ า กความไม่ได้ตั้งใจหลายครั้งอาจจะทำให้ลูกมีความทรงจำและภาwติตต าว่าแม่เป็นคนขี้บ่นพ่อเป็นคนขี้โ มโ ห

“หัวใจสำคัญของการกล่อมเกลาเด็กให้เป็นคนดี คือปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างเด็กกับคนรอบข้าง และปฏิสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่เพียงช่วยให้เด็กเป็นคนดีเท่านั้น ยังช่วยให้ผู้ใหญ่พัฒนาเป็นคนดีด้วย” อีกหนึ่งใจความสำคัญที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “เลี้ยงลูก ยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นคำเตือนให้เราพ่อเราแม่ยุคใหม่ได้เรียนรู้และพัฒนาคนเองไปพร้อมกันกับลูกรัก

พฤติ ก ร ร ม ของพ่อ…แม่ ส่งผลต่อสภาwจิตใจและลักษณะนิสัยในอนาคตของลูกได้มากกว่าที่คิด ดังนั้น จึงขอชวนเราพ่อเราแม่มาสำรวจว่าตัวเองกำลังมีพฤติ ก ร ร ม เป็นพ่อ…แม่ แบบที่ลูกไม่อย ากได้หรือเปล่า

1 พ่อ…แม่ จอมเผด็ จการ

2 พ่อ…แม่ ที่ไม่สนใจไยดีลูก

3 พ่อ…แม่ ที่ชอบเปรียบเทียบ

4 พ่อ…แม่ เจ้าระเบียบเกินไป

5 พ่อ…แม่ ขี้บ่ น

6 พ่อ…แม่ อารมณ์ไม่คงที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ าย

7 พ่อ…แม่ ขี้กลัวเกินเหตุ

พ่อ…แม่ บ างคนสั่ งให้ลูกทำนู่นนี่ต ามใจตัวเอง และคาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดี โดยที่ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อย ว่าสิ่งที่ให้ลูกทำ มันจะมีผลต ามมาอย่างไร และหากผิดพลาดอะไรขึ้นมา ก็อย่ าเอามาโท ษพ่อ…แม่ ที่เป็นคนสั่ งให้ทำ มันเป็นเพราะลูกเองนั่นแหละ

เรามาดู 8 อย่างที่พ่อ…แม่ ควรทำ ดีกว่าการดุ ด่ าว่าตีลูกกันดีกว่านะคะ

1 คอยรับฟังเสมอ ต้องเป็นเหมือนเพื่อน และพ่อ…แม่ ในเวลาเดียวกัน ต้องคอยรับฟังเข าได้เสมอ และพย าย ามเข้าถึงจิตใจของเข าให้ได้

เพราะบ างครั้งลูกแค่อย ากระบ ายเรื่องในใจให้ ใครสักคนฟัง เราสามารถกอดเพื่อให้กำลังใจก็เท่านั้นเอง

2 มีอา รมณ์ขันในบ างสถานการณ์ อย่าเป็นพ่อ…แม่ ที่ตึงเครียดมากเกินไป บ างอย่างหากไม่ได้ร้ายแรงถึงชี วิ ตและทรัพย์สินก็ควรหัวเราะบ้างเมื่อลูกทำผิด แล้วสอนอย่างใจเย็น

3 อ ด ท น คอยว่ากล่าวตักเตือนลูกอย่างใจเย็นและอดทน ไม่ทำให้ลูกรู้สึกหวาดกลัว

4 ใช้เวลาเราภาw ให้เวลากับลูกและทำในสิ่งที่ลูกอย ากทำ

5 มีความเข้าใจและคอยสนับสนุนลูก รักลูกในแบบที่ลูกเป็น สนับสนุนลูกในสิ่งที่ลูกเลือก

6 รู้จักขอโ ท ษ อย่ าลืม ว่าเราก็เป็นคนเหมือนกัน การกล่าวขอโ ท ษเมื่อเราทำผิ ดก็จะเป็นตัวอย่ าง ให้ลูกเห็น ว่าเมื่อลูกทำผิ ดลูกก็ควรจะเอ่ยคำขอโทษเช่นกัน

7 ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ลูกๆย่อมอย ากได้ยินและรู้ว่าเราจะรักเข าไปตลอดไม่ว่าชี วิ ตของลูกจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมากก็ต ามดังนั้นเราเองก็สามารถบอกรักลูกได้บ่อยๆนะคะ

8 มั่นคงหนักแน่นเราควรเป็นดังหินผา เพื่อให้ลูกใช้พักพิงเวลาที่ต้องการใครสักคนเริ่มเสียตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นเวลาที่ลูกเกิดปัญหาอะไรลูกจะนึกถึงเราเป็นคนแรก

พ่อ…แม่ บ างคน เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ตั ดสินใจแทนลูกไปเสียทุกเรื่อง

การตั ดสินใจทุก ๆ สิ่งในชี วิ ตลูก เราควรปล่อยให้เข าได้ตั ดสินใจเองบ้าง ไม่ใช่ว่าไปตั ดสินใจให้เข าทำโน่นทำนี่เพราะเราคิดว่าดีสำหรับตัวเข า แต่ความจริงแล้ว ไม่มีใครรู้จักลูกของเราได้ดีเท่าตัวเข าเองแล้วล่ะ ฉะนั้นปล่อยให้เข าได้เลือกได้ตั ดสินใจทำอะไรต ามที่อย ากทำเถอะนะ แต่ถ้าเข าตั ดสินใจผิดไปในทางที่ไม่ดี เราก็เตือนสติให้เข า ได้ตั ดสินใจในทางที่ถูกที่ควรโดยไม่แกมบังคับจะดีกว่า

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box