“เปิ้ล-จูน” แจกถุงยังชี พ ข้าวส าร 1 ตัน ข้าวกล่อง 500 ชุดทุกวันจนกว่าประช าช นจะกลับมาทำงานได้

“เปิ้ล-จูน” แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร 1 ตัน ข้าวกล่อง 500 ชุด ทุกวันจ นกว่าปชช. จะกลับมาทำมาหากินได้ ถึงสถานการณ์ ณ ตอนนี้ ระล อ กนี้จะทำเอาส่งผลกระท บกับทุกภาคเป็นวงกว้างรวมถึงร้านอาห ารของนักแสดงหนุ่ม “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” กับภรรย า “จูน กษมา ศิลาชัย”ที่โดนไปเต็ม ๆ ต้องแ บ กรายจ่ายค่าเช่าที่และค่าจ้างพนักงานสูงถึง 2 ล.บ.ต่อเดือน

แต่ตังค์มีเข้ามาเพียงหลักพัน จ นเจ้าตัวออกมาโพสตตั ดพ้ อ ต ามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั่นล่ าสุดวันนี้(7 พ.ค. 2564) “เปิ้ล – จูน” ขอสู้ต่อ แม้จะต้องแ บ กภาระหนัก แต่ทั้งคู่ยังเดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่ างต่อเนื่อง เผยว่าโปรเจกต์ครั้งนี้เกิดจ า กจูน ทำมาตลอดทุกเ ห ตุการณ์ สงส ารแววต าคนที่รอคอยความช่วยเหลือ ตั้งแต่น้ำท่ ว มจ นมาถึงสถานการณ์ตอนนี้ โดยทำอาห ารแจก 500 ชุด +

ถุงยังชี พ + ข้าวส าร 1 ตัน แจกทุกวัน อย่ างน้อยช่วยบ างคนให้อิ่มได้คนละมื้อได้ก็ดีแล้วซึ่งจะใช้ระบบตัวแทนแต่ละชุมช นเข้ามารับที่ร้านเพื่อไปกระจายต่อ เพื่อเซฟทุกฝ่าย เริ่มจ า กคลองเตยพระสมุทรเจดีย์ , ดินแดง คู่สามีภรรย ายังกล่าวอีกว่า หากใครอย ากร่วมบริจ าคสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ เพราะตนตั้งใจจะทำไปจ นกว่าทุกคนจะกลับมาทำมาหากินได้ พอถามถึงร้านอาห าร

ตัวเองที่ได้รับผลกระท บจ า กสถานการณ์นี้ จูนออกมาโพสต์ตัดพ้อนั้น ทั้งคู่เล่าว่ายังไม่สามารถหยุดงานได้ต้องแ บ กสู้กันต่อไป แม้ตังค์หลักพันต่อวัน แต่ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ ตลอด ฝากทุกคนอย่ าหยุดทำแต่ที่โพสต์ตัดพ้อไปก็เหมือนทุกคน ส่วนประเด็นด ร าม่ าโยงการเมือง ยันที่โพสต์ไม่ได้ด่ าใคร ไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้ น

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box