Tuesday, 5 December 2023

ชื่นชม ‘ท็อป ณัฐเศรษฐ์ ’ ช่วยเหลือคนต กง าน ประก าศรับพนักง านจำนวนมาก เริ่มต้นวันละ 500 บาท

ขอชื่นชม “ท็อป ณัฐเศรษฐ์” โพสต์ ไอจีรับสมัครพนักง านจำนวนมาก ให้เริ่มต้นวันละ 500 บ. “ท็อป ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี” เปิดรับสมัครพนักง านจำนวนมาก สวนกระแ สสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งพนักง านโ ร งแรมและออฟฟิ ต เผยขั้นต่ำวันละ 500 บ. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. “ท็อป ณัฐเศรษฐ์”

ดีเจและไฮโซคนดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสต าแกรมส่วนตัว ประกาศรับสมัครง าน เพื่อช่วยเหลือผู้คนเนื่องจากยังอยู่ในช่วงหนั กในประเทศไทย โดย เจ้าตัว เปิดรับพนักง านโรงง านและออฟฟิศหลายตำแหน่ง ตั้งแต่พนักง านรายวัน ตังค์ขั้นต่ำวันละ 500 บ./วัน

จนถึงระดั บผู้จัดการ โดยระบุข้อความว่า “ตอนนี้ผมเปิดรับสมัครพนักง านโ ร งง าน และออฟฟิ ตหลายตำแหน่ง ตั้งแต่พนักง านรายวัน (ขั้นต่ำ 500 บ.ต่อวัน) จนถึง ผู้ช่วยผู้จัดการ และ ผู้จัดการ

โดยสามารถ ส่งใบสมัครขั้นต้นผ่านทางคิวอาร์โค้ด เพื่อลด ความเ สี่ ย งในการเดินทางและเว้นระยะในช่วงสถานการณ์

เราเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วง ที่ท้ าท ายสำหรับใครหลายๆคน ผมหวังว่าบริษั ทของผมนั้นจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยและเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังหาง านและจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยให้คนไทยมี ง านที่มั่นคงในกรุงเทพนะครับ” เรียกได้ว่าประเทศของเราขณะนี้เป็นห้วงเวลาที่คนไทยทั้งหลาย

ต้องสู้กับสถานการ์นี้และเ ศ ร ษฐกิจ บางง านจำเป็นต้องปิดตัวลงเพราะแ บ กรับไม่ไหว ทิ้ งพนักง านหลายหมื่นคน ไม่มีการหยิบยื่นความช่วยเหลือจากภาคส่วนที่รับผิดชอบ ต้องขนเสื้อผ้ากลับบ้านพร้อมความหวังที่หม ดไป

มองปัญห าให้เหมือนเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กนิดเดียว แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุ กคนสู้ๆนะคะ

Facebook Comments Box