Friday, 1 December 2023

ร่วมแบ่งปันความสุ ขให้ผู้ที่เ ดื อ ดร้ อ น ‘ป๋อง กพล’ นำทีมงานแจกข้าวกล่องผู้ที่ไม่มีรายได้

แม้ในเวลานี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะประสบกับภาวะวิ ก ฤ ติCV- 1 9  ระบ าดอย่ างหนักแต่ในภาวะลำบ ากก็ยังได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทยหลายคนที่มีต่อเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบริจ าคเ งิ น อุปกรณ์จำเป็นเพื่อป้องกันไ ว รั ส รวมไปถึงการแบ่งปันอาห าร

ให้คนที่ได้รับผลกระท บจ า กภาวะดังกล่าว ล่ าสุด ดีเจ-พิธีกรดัง ป๋อง กพล ทองพลับ พร้อมทีมดีเจอาทิ ขวัญ น้ำมันพ ร า ย, โก้พริ้ว ณ ราชบุรี และทีมงานร้านเดอะช็ อ คข้าวต้มผี ได้จัดทำข้าวกล่อง

แจกฟรีให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ที่ตกงาน รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระท บจ า กสถานการณ์ไ ว รั สCV- 1 9เป็นจำนวนวันละ 150 กล่อง เป็นเวลา 3 วัน ณ ร้านเดอะช็ อคข้าวต้มผี (สนามฟุตบอลคริสตัล)และถนนหลักบริเวณใกล้เคียงและนอกจ า กนี้ ป๋อง กพล ยังได้จัดทำ “ข้าวกล่อง” เพื่อแจกฟรี 13 วัน 13 มื้อ

ณ ร้านเดอะช็ อ คข้าวต้มผี ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสต ร าแกรมส่วนตัวเป็นภาพธารน้ำใจ โดยระบุว่า “วันนี้วันแรก”เดอะช็อคกินข้าวกัน 13 มื้อ 13 วัน”

พี่ป๋อง กพล ทองพลับ และครอบครัว The Shock ร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยด้วยการแบ่งปันอาห าร 1 มื้อ ให้กับทุกๆท่าน ( 13 มื้อ 13วัน) ณ บริเวณหน้าร้าน The Shockบริเวณสนามฟุตบอล เดอะคริสตัลปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม พี่ป๋องและทีมงาน The Shock จะจับมือกอดค อ ทุกๆท่าน เป็นกำลังใจในการผ่านพ้นวิ ก ฤต การไ ว รั ส C o v i d  1 9 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”

เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่าประทั บใจแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ทำให้คนให้อิ่มใจ คนรับได้อิ่มท้องด้วย

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box