เสน่ห์ 6 ข้อในการวางตัวให้ดูดี ดูแพง ใครก็อยากรู้จัก

การรักสวยรักงาม มันเป็นของคู่กันกับผู้หญิง และการที่มีคนชมว่าสวยมันย่อมรู้สึกดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าที่มีคนมาบอกว่าแก่ ฉะนั้น เราจึงอย ากให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคนสวยมีเสน่ห์กันถ้วนหน้า

1. ดูแลตัวเอง ดื่ มน้ำบ่อยๆ

พย าย ามออกกำลังกายประจำ และสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การดื่มน้ำบ่อยๆเพราะจะช่วยให้ผิ วพรรณสดใสทำให้หุ่นดี เรียกได้ว่า ถ้าคุณอย ากสวยใสจ า กภายใน ก็อย่ าลืมดื่มน้ำวันละ 8ถึง10 แก้วคู่ไปกับการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้เป็นนิสัย แล้วชี วิ ตคุณจะแข็งแร ง

2. แต่งกาย ให้มันเหมาะกับบุคลิก

เพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเพิ่มเสน่ห์ของคุณ ให้โดดเด่ขึ้น ฉะนั้นเราจงเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม เลือกให้เข้ากับสไ ตล์ รูปร่างของเรา

ถ้าเราเป็นคนตัวเล็กก็ควรเลือก สวมเสื้อผ้าที่เหมาะซึ่งมันจะช่วยพร า ง สายต าให้ดูสูงเพรียว ขึ้นได้ไง

3. ดูแลเอาใจใส่ คนรอบข้างให้มาก

เพราะการเป็นผู้หญิงที่หน้าต าธรรมดาๆ แต่มีความใส่ใจคนอื่นอยู่เสมอเป็นใครก็ต้องชอบต้องเลือกคบคนแบบนี้ ฉะนั้นก็ลองเปลี่ยนนิสั ยมาเป็นคนที่ดูแลและใส่ใจคนอื่นบ้างสิ

4. แต่งหน้าแบบใสๆ จะได้ดูเด็ ก

เราเองก็ควรแต่งหน้าให้พอดี ดูลุคใสๆไม่ต้องโ บ ก เ ม คอั พเวอร์เกินงามนะเพราะการแต่งแบบธรรมช าตินี่ไง มันจะนำพาคุณให้ดูน่ามอง และน่าเข้าหาเป็นไหนๆ

5. อารมณ์ดี เฟรนส์ลี่ ใครก็อย ากเป็นมิตรกับคนแบบนี้

เพราะนอกจ า กจะสบ ายใจและไม่เกร็ งแล้ว ทั้งยังช่วยให้ผ่ อนคลายสนุกสนานไปด้วยเมื่อเราอย ากเป็นที่รักของคนอื่นๆ อย่ าเครี ยดเด็ ดข าดนะ ปล่อยอารมณ์ให้ล่องไปกับธรรมช าติเข้าไว้

6. ผู้หญิงสมัยใหม่ ต้องเก่งและสตรองควบคู่กันไป

คนเราก็ต้องชอบคนเก่งกันทั้งนั้นใช่มั้ยล่ะ ถ้าอย่างนั้นต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายมาเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ามอง และทั้งเก่งแกร่งและสตรองดูบ้ างแล้วล่ะเพราะเป็นเสน่ห์ที่เกิ ดขึ้นได้จ า กความฉลาด ความสามารถโดย ไม่ต้องใช้หน้าต าเข้าช่วยไง

ขอขอบคุณ s a n – s a b a i

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box