กลัวชาวบ้านไม่มีกิน “เจ๊หมู” ก๋วยเตี๋ยวรักเ ร่ ถูกร างวัลที่ 1 6 ล้านบาท ยังยึดอาชี พแม่ค้าก๋วยเตี๋ยว

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 11 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเป็นประจำ หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวรสช าติอร่อย

ทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวและเมนูอาห ารต ามสั่งราคาถูก ให้ปริมาณเยอะ ทั้งเจ้าของร้านยังมีจิตใจดีเจ้าของร้านของ ก๋วยเตี๋ยวรักเ ร่ แห่งนี้คือ “เจ๊หมู” นางสาวภัสร์สรณ์ เพ็ญเจริญ อายุ 46 ปี

ซึ่งเป็นครอบครัวที่เคยถูกร างวัลที่ 1 ได้เ งิ น 6 ล้าน เมื่อ 2 ปีที่แล้ว แต่ก็ยังยึดอาชี พข ายก๋วยเตี๋ยวเพียงชามละ 20 บ าทเหมือนเดิม ไม่เคยขึ้นราคาเลย เจ๊หมู เปิดเผยว่า ก่อนที่จะถูกรางวัลที่ 1 นั้นได้นำรถจักรย านยนต์พ่ ว งข้างออกเร่ข ายก๋วยเตี๋ยวต ามหมู่บ้านและสถานที่ต่างๆ ช่วงนั้นกำลังมีละครที่ชื่อ

รักเ ร่ ชาวบ้านจึงได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวรักเ ร่มาจ นถึงปัจจุบัน อ ดี ตนั้นใช้ชีวิ ตย ากลำบ า กมากแต่เมื่อถูกร างวั ลที่ 1 ความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นโดยตนเคยหยุดข ายไป 2 เดือน

จ า กสถานการณ์ของประเทศ และกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง เพราะเห็นใจลูกค้าที่เคยกินที่ร้านลูกค้าในหมู่บ้านไม่มีที่กินก็จะชอบมาที่ร้านของตัวเอง เนื่องจ า กบรรย าก าศดีและราคาอาห ารไม่แพง

เจ๊หมู กล่าวอีกว่า บ างครั้งมีเด็ก คนช ร ามาด้วย ไม่มีเ งิ นตนก็จะให้กินฟรีเสมอ บ างคนมีเ งิ นมาแค่ 5 บ าทตนก็จะตักก๋วยเตี๋ยวให้ในปริมาณเท่า 20 บ าท ก ากหมูกรอบที่ร้านก็ทำเอง ก๋วยเตี๋ยวก็แทบจะไม่ต้องปรุงเลยนอกจ า กที่เจ๊หมูจะถูก ร างวัลใหญ่ ยังถูกร างวัลเล็กๆ อย่ างร างวัลเลขท้าย 2-3 ตัวต่อเนื่อง

ติดต่อกันหลายง ว ด ก็จะเอาไปแจกญ าติๆ คนละ 1 ใบให้ไปรับเ งิ นกันเองซึ่งตนก็เป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วสำหรับใครที่สนใจร้านก๋วยเตี๋ยวรักเ ร่นอกจ า กจะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้ว ยังมีอาห ารต ามสั่งอย่ าง ข้าวกะเพราทะเล กะเพรากุ้ ง

และอีกหลายเมนูมีให้เลือกรับประทานราคาเบ าๆ เปิดตั้งแต่เช้าจ นถึง 2 ทุ่ม จะหยุดทุกวันพุธของสั ปด าห์

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box