อนุโมทนาบุญ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” และครอบครัว มอบเครื่องช่วยห ายใจ ช่วยทีมแพทย์

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่ออกมาช่วยเหลื อคนไทยด้วยกัน ในช่วงวิ ก ฤ ต cv -19 ที่กำลังแพ ร่ร ะ บ า ด และจำนวนยอดผู้ติ ดเ ชื้ อยังสูงอยู่ในขณะนี้ “ใบเฟิร์น” และครอบครัว ได้จัดซื้อเครื่องช่วยห ายใจ จำนวน 3 เครื่อง มอบให้กับศูนย์การแพทย์ มศว.องครักษ์ เพื่อนำไปรั ก ษ าผู้ป่ วย cv -19 พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์และผู้ป่ วยทุ กท่าน

โดย “ใบเฟิร์น” ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยห ายใจด้วยตนเอง พร้อมเขียนแคปชั่นเชิญชวนคนที่ใจบุญ ร่วมบริจ าคเครื่องมือทางการแพ ทย์ได้ โดยระบุข้อความว่า “วันนี้ใบและครอบครัว ได้มีโอกาสจัดหาเครื่องช่ วยห ายใจ จำนวน 3 เครื่องให้กับศูนย์การแพทย์มศว องครักษ์

ครอบครัวเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ทุ กท่านนะคะ สำหรับคนที่สนใจจะบริจ าคหรือสมทบทุนในการหาซื้ ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะ เลขบัญชีเพื่อการบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ 283-2-01595-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 414-1-07175-9 ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ”

วันที่ชีวิต “ไม่ข าดทุน”  คือ วันที่คุณทำบุญ และ ให้อ ภั ย วันที่ชีวิต “ได้กำไร” คือ วันที่คุณ ตั้งใจ..ทำความดี

Facebook Comments Box