ร่วมสาธุบุญ ณเดชน์ บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อสร้างห้องพักให้ผู้ป่ ว ย

อนุโมทนาบุญ เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่ออกมาช่วยเหลื อคนไทยด้วยกัน ในช่วงวิ ก ฤ ต ที่กำลังแพ ร่ร ะ บ า ด และจำนวนยอดผู้ติ ดเ ชื้ อยังสูงอยู่ในขณะนี้ ณเดชน์ คูกิมิยะ บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างห้องพักและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่ วย

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ วันที่ชีวิต “ไม่ข าดทุน”  คือ วันที่คุณทำบุญ และ ให้อ ภั ย วันที่ชีวิต “ได้กำไร” คือ วันที่คุณ ตั้งใจ..ทำความดีขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

Facebook Comments Box