ช้างเอราวัณให้โชค เดินทางไปขอพรท่าน ของานได้งาน ขอเงินได้เงิน

เมืองสมุทรปราการมีแหล่งท่องเที่ยว จ า กการสร้างสรรของตระกูล “วิริยะพันธุ์” เจ้าของ วิริยะประกันภัย กับ เบนซ์ ธนบุรี ถึง ๒ แห่ง แห่งแรกคือเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่นี่ พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ช้าง ส า ม เ ศี ย ร

จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ เป็นที่เด่นสง่าเห็นแต่ไกล คือ ช้าง ส า ม เ ศี ย ร ที่สร้างจ า ก ทองแดงบริสุทธิ์ หนักเป็นตันตัน ผมได้มีโอกาสได้ผ่าน ต้องแต่เริ่มก่อสร้างใหม่ๆ เพราะผมเป็นเด็กสมุทรปราการอยู่ร่วมสามสิบกว่าปี

ตอนสร้างครั้งแรกสร้างเป็นช้างธรรมดา ที่ไม่มีเครื่องทรงใดใด แล้วจึงเชื่อมแผ่นโลหะทำเป็นเครื่องทรงเพิ่มเข้าไป นอกจ า กนี้ผ่านในองค์ช้างยังทำเป็นห้องโถง ให้เข้าไปชมความงามได้อีกด้วย

ภายในช้าง ส า ม เ ศี ย ร และอาคารที่สร้างมาเป็นฐานรองรับช้าง ส า ม เ ศี ย ร ไว้ใน จัดเป็น แสดง แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นล่างสุด สมมุติว่าเป็น บ าดาล จัดแสดงของเก่าล้ำค่า (ชั้นนี้ไม่อนุญาต ให้บันทึกภาพ) และประวัติความเป็นมา การสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เมืองโบราณ และปราสาทสัจธรรม ที่ชลบุรี

ชั้นบนของอาคาร สมมุติว่าเป็นโลกมนุษย์ มีศิลปะบอกเรื่องราวต่างๆ ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะสื่อผสมอีกมาก รวมความงามของศิลปะเชิงช่างไว้ได้อย่างวิจิตรบรรจง โดยเฉพาะ ง า น ปูนปั้นที่โดดเด่น ประดับประดาด้วย ถ้วยชามเบญจรงค์ และถ้ายชามลายคราม ที่สั่งมาเพื่อ ง า น นี้โดยเฉพาะ

ภายในตัวช้าง ส า ม เ ศี ย ร สมมุติว่าเป็นชั้นสวรรค์ เดินขึ้นจ า กข าหลัง ซึ่งข าข้างหนึ่งเป็นบันได อีกข้างหนึ่งเป็นลิฟ มีช่องชมวิวมองลงมา และมีห้องโถงวาดภาพสไตล์โมเดริน บอกเรื่องราวเกี่ยวกับดาว และกลุ่มดาวฤกษ์ และจัดให้มีพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ ไปชมความงามกันด้วยต าตนเองดีกว่าครับ

ตรงบริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ บรรดาคอ ห ว ย ต่างพากันแห่ไปขอ โ ช ค ขอ ล า ภ กันอย่างเนื่องแน่น เป็นเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ให้ ห ว ย แม่นมาก แต่จะแม่นยังไงในเมื่อรูปปั้นช้าง ซึ่งใหญ่โตและน่าเกรงข ามมาก และที่มาของเรื่องความแม่นคือ คน ง า น ก่อสร้างที่มาทำ ง า น ตอนสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นั้นถูก ห ว ย รางวัลที่ 1

นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อในหมู่คน ง า น และเล่าข านกันเป็นวงกว้างในย่านปากน้ำ นอกจ า กนี้ใช้เวลาในการสร้างนานหลายปีเwราะเชื่อกันว่ามี อ า ถ ร ร พ์ สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ มีเหตุอยู่เรื่อย ๆ ทั้งคน ง า น ทั้งผู้รับเหมา ต้องเจอหลายครั้งหลายหน

และตัวเจ้าของผู้สร้างและลูกชายก็มีอันเป็นไป ก่อนจะสร้างเสร็จ (เจ้าของเดียวกับเมืองโบราณ) แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของทีม ง า น จึงทำให้สามารถจัดทำ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ได้สำเร็จและสวย ง า ม เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยว เwราะมีอะไรมากกว่าเรื่องขอ ห ว ย ห้าม ลบหลู่ดูหมิ่น เป็นอันข าด เwราะมีเรื่องเล่ามากมาย

รวมถึงการบนขอ ห ว ย แบบแปลก ๆ เช่นเคยมีผู้หญิงมาบนเล่น ๆ คิดเล่นว่าหากถูกรางวัลที่ 1 จะยอมมีอะไรกับช้าง ผลคือถูกจริง ๆ แต่ไม่แก้บน เwราะกลับและอายไม่กล้าบอกใคร สุดท้ายต้องมีอันเป็นไปแต่นั้นก็เพียง แค่เรื่องเล่า แต่สำหรับชาวปากน้ำสมุทรปราการและใกล้เคียง

ช้างเอราวัณที่ตั้งตระหง่านสง่างาม ด้านหน้ามีรูปหล่อ ท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์) ทรงช้างเอราวัณให้สักการะบูชา

จริงๆแล้ว ต ามตำราที่บันทึกไว้ ช้างเอราวัณมี ๓๓ เศียร ดังภาพที่นำมาให้ดู แต่เพื่อความสวยงามทางศิลปะ ยึดย่อรูปให้เหลือเพียง ๓ เศียรเท่านั้น

ศิลปะชั้นครูที่บรรจงสร้างอย่างสวยงาม แทรกความหมายทุกรายละเอียด

ห้องโถงชั้นบนสุด สว่นที่พระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ เป็นบริเวณเศียรช้าง

ส่วนของไหว้นั้นก็ต ามศรัทธา มีพ่อค้าแม่ค้าจัดของ ข า ย สำหรับการไหว้ไว้อยู่ แต่ภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เข ามีการจัดเตรียมไว้โดยรวมกับราคาค่าบัตรเข้าชม จะมีดอกไม้ธูปเทียนจัดให้ครบ และก่อนที่จะเข้าไปด้านในแนะนำให้ไหว้ก่อนที่จะเข้าชม

ซึ่งจะมีบริเวณจัดไว้ให้รวมถึงการนำของถวายต่าง ๆ เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด มะwร้าว และผลไม้ต่าง ๆ และจะมีข้อห้ามคือ ห้ามขอและห้ามบนบ านสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เwราะอย่างที่กล่าวมาที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะมาล้อเล่นหรือขอwล่อย ๆ

หากใครยังไม่เคยไปที่นี่ ขอให้ไปด้วยตัวเองดูสักครั้ง ไปชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และขอwร รับรองว่าคุ้มค่ากับการเดินทางจริง ๆ บรรย ากาศทั้งรอบ ๆ และในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สวย ง า ม มาก

ขอบคุณที่มา Anonymous

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box