เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีสวัสดิการรายได้ดี

เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ดีมีสวัสดิการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทัดเทียมสากลภายใต้ตรา ฟาร์มเฮ้าส์

รับหลายตำแหน่ง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1 ตำแหน่ง และ ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 21-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส. อุตสาหกรรม สาข าไฟฟ้ากำลัง อิเล็คทรอนิคส์ เทคนิคการผลิต เครื่องกลโรงงาน หรือสาข าที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำงานเข้ากะได้

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานขับรถ 6 ล้อ / 10 ล้อ จำนวน 5 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 28-44 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเข้ากะได้

3.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานขับรถธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 25-40 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเข้ากะได้ และมีใจรักงานบริการ

4.คุณสมบัติผู้สมัครช่างเทคนิคบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ชาย ที่มีอายุ 21-35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช.

สามารถทำงานเข้ากะได้

มีประสบการณ์งานดูแลอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา สาธารธูปโภค ต่างๆ พิจารณาเป็นพิเศษ

5.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานควบคุมคุณภาพ QC จำนวน 2 ตำแหน่ง

หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.

ทำงานเป็นกะได้

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

6.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 20 ตำแหน่ง

ชาย / หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

วุฒิการศึกษา ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช.

ทำงานเป็นกะได้

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

รายได้และสวัสดิการพนักงานQC และพนักงานฝ่ายผลิต

รายได้รวม 400-650 บ าทต่อวัน

ค่าแรง 331 บ าทต่อวัน / ค่าล่วงเวลาโอที / ค่าข้าว

เบี้ยขยัน 600-1,000 บ าทต่อเดือน / ค่ากะ 40-70 บ าทต่อวัน

ค่าความรับผิดชอบ / เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 220 บ าทต่อวัน

รถรับ-ส่งพนักงาน / โบนัสประจำปี / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันอุบั ติเห ตุ / ตรวจสุขภาพประจำปี / ชุดยูนิฟอร์ม

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงาน สามารถสอบถามได้ที่

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

โทร 081-847-9627 / 02-326-5400 ต่อ 5621 , 5622 , 5623

หรือ Scan QR Code เพื่อสอบถามเรื่องสมัครงาน

Facebook Comments Box