ป ร ะ ช า ช น เดื อดร้ อนหนั กหาดใหญ่ แห่เข้าธนานุบาล 100 กว่าร ายต่อวัน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ มีรายงานว่า  cv -19 รอบนี้ คนเดื อ ดร้ อนเย อะมากๆ ชาวบ้านแห่เอาของมาจำเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว เพื่อเอา เ งิ น มาใช้จ่ายกันในครอบครัว เอาไปแก้ปัญห าเฉพาะหน้าก่อน ด้วยหลายครอบครัว หัวหน้าครอบครัวต้องต ก ง า น  แม้แต่คนในบ้านก็ต ก ง านหลายคน สถานการณ์ค่อนข้างย่ำแ ย่

ที่ธนานุบาล มีของเยอะมากที่ชาวบ้านเอามาจำ ไว้ ทั้งทองคำ จักรยาน เครื่องมือช่าง เช่นตู้เชื่อมเหล็ก เครื่องตั ดเหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า พวกทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า แม้แต่เครื่องมือทางการเกษตร เช่นเครื่องพรวนดิน เครื่องอัดดิน ไม่เว้นแม้แต่บันไดอลูมิเนียมที่เอาไว้ใช้ในงานช่างก็ยกมา

คุณทวีวงศ์ วงศ์ช่วย ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ตรวจการเขต 48 เผยว่า สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้สำรอง เ งิ น เอาไว้ 131 ล้าน เพื่อรองรับปsะชาชนที่นำสิ่งของมาจำ ซึ่งแต่วันมีผู้มาใช้บริการปsะมาณ 15O คน จากช่วงปกติที่ไม่เกินร้อยคน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ

โรงรับจำนำก็พยายามช่วยทุ กคนแล้ว ของชิ้นไหนพอมีค่า มีราคาก็จะรับเอาไว้ ขนาดบันไดอลูมิเนียมยังรับไว้ตั้ง 5OO บาท เพื่อช่วยคนที่เดื อ ดร้ อนจริงๆ

มองปัญหา ให้เหมือนกับ “เม็ดทราย” ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กแค่ “นิดเดียว” แอดมินขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะ

แหล่งที่มาเนื้อหา ข่าวสด, wiki

Facebook Comments Box