Friday, 1 December 2023

“โป๊ป ธนวรรธน์” ใจบุญบริจาค 5 แสน ร่วมโครงการเรื่องเล่าแบ่งปันสู้ไปด้วยกัน

ขอชื่นชม หนุ่ม“โป๊ป ธนวรรธน์” ใจบุญบริจาค 5 แสน ร่วมโครงการเรื่องเล่าแบ่งปันสู้ไปด้วยกันการระบ าดของ cv-19 ร ะล อ ก 3 ถือว่าสาหัสทุ กวงการ ทุกคนต่างได้รับผลกระท บกันทั่วหน้า คนบันเทิงต่างทยอยแสดงน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดื อดร้ อน… อย่างล่าสุด พระเอกหนุ่ม โป๊ป ธนวรรธน์ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากวิ ก ฤ ต cv -19 ในครั้งนี้

โดยพระเอกหนุ่ม “โป๊ป ธนวรรธน์” ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 500,000 บาท ให้กับโครงการ “เรื่องเล่าแบ่งปัน” ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน มื้ออาหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคน ฝ่าวิก ฤ ต ใน ครั้งนี้ไปให้ได้

เมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองสงสัยว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนจงจำไว้ว่าคุณมาไกลแค่ไหน จดจำทุกสิ่งที่คุณเผชิญการต่อสู้ทั้งหมดที่คุณชนะและความกลัวทั้งหมดที่คุณเอาชนะ

ขอบคุณที่มา เรื่องเล่าเช้านี้

Facebook Comments Box