Tuesday, 5 December 2023

คลังสินค้า โลตัส เปิ ด รั บสมั ครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ร ายได้ 750 บาท/วัน

ไม่เลือกงานไม่ย าก จ น วันนี้แอดมีเรื่องราวดีๆที่เหมาะกับคนว่างงานและคนที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ คลังกระจายสินค้า โลตัส สาขา คลอง7 ลำลูกกา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานคลังสินค้า

ร ายได้เฉลี่ย : 750 บาท/วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชาย/หญิง

อายุ 18 – 45 ปี

วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

สามารถทำงานเข้ากะและโอทีได้

ไม่ รั บ ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า

รายได้และสวัสดิการ

ค่าแรง 331 บาท/วัน

ค่าอาหาร 22 บาท/วัน

โอทีชั่วโมงละ 62.06 บาท

ทำงานครบ 1 ปี ได้สิทธิ์ลาพักร้อน 6 วัน

ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ

สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ

รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

สำเนาเปลี่ยน ชื่อ – สกุล 3 ใบ

หากคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้ นั่นเท่ากับว่าคุณได้ทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว

ขอขอบคุณ latestupdates

Facebook Comments Box